Welke Rotaryclub bedenkt de meest ludieke PR-actie?

 

Ook in dit Corona tijdperk kunnen om ons heen veel nieuw servicewerk verrichten. Tegelijkertijd worden wij geconfronteerd met tal van problemen rond nabij samenwerken.
Toch hebben vele Rotaryclubs creatieve en toepasselijke serviceprojecten bedacht, zoals uit onze recente enquête gebleken is.
Daar willen wij in ons district verder gevolg aan geven door service-activiteiten met een hoge zichtbaarheid en rond het thema ‘People of Action’ te stimuleren.

Wij stellen 500 euro ter beschikking voor de vijf meest creatieve Rotaryclubs die in de Lockdown-tijd met een serviceproject bezig zijn.

Rotaryclubs, die uiterlijk 3 juni een serviceproject-ontwerp inclusief een PR/Communicatieplan indienen, dat voldoet aan de criteria: Coronacrisis – Zichtbaarheid – People of Action, zullen door een jury gewaardeerd worden.

De vijf meest in het oog springende acties kunnen rekenen op 500 euro financiële en publicitaire steun. Juist campagnes die ons het komende jaar ook als voorbeeld kunnen dienen voor de andere clubs.

Inleveren van het projectvoorstel doe je door inzending aan de DCC van ons district, uiterlijk 3 juni 2020.