6 februari 2019 - Let's get Inspired!

Inspiratiesessie van de District Communicatie Commissie

Hoe zorg je ervoor dat een evenement jaarlijks weer genoeg deelnemers en aandacht krijgt? Hoe haal je voldoende sponsoren voor een project binnen? En wat zijn de ingrediënten voor een goede website die bijdraagt aan zichtbaarheid bij die sponsoren, deelnemers en andere geïnteresseerden?

Vrijwel elke Rotaryclub heeft zulke communicatievraagstukken. Op woensdag 6 februari 2019 gaan we samen de diepte in tijdens een interactieve inspiratiesessie. We hebben mooie praktijkvoorbeelden geselecteerd. We hopen dat jullie daardoor met hernieuwde energie naar jullie eigen initiatieven gaan kijken om het onderste uit de kan te halen.

Rotarians en Rotaractors uit District 1570: we dagen jullie uit om deze avond een kritische blik op deze vraagstukken te werpen en kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De avond kleden we in als een reguliere Rotary-avond. Wij zorgen voor een lichte maaltijd ter waarde van 13,50 euro. Deze komt voor jullie eigen rekening, net als de consumpties. Wij bieden jullie uiteraard een drankje aan bij binnenkomst.

Hoe ziet de avond eruit?

17:45 uur:

inloop, inclusief maaltijd

18:30 uur:

introductie van het programma

18:45 uur:

een inspirerend verhaal van Elske van der Fliert, AG en eigenaar van zero-e

19:15 uur:

break-out sessies, naar aanleiding van korte pitches over het verkrijgen van

aandacht, het interesseren van sponsoren en creëren van online zichtbaarheid voor je project

20:15 – 21:00 uur:

terugkoppeling en paneldiscussies op basis van uitkomsten break-out sessies

Locatie

De Krachtcentrale Meetings

Havenstraat 76

1271 AG Huizen