Noteer vast in je agenda!Op donderdagavond 21 november
vindt het jaarlijkse Seminar van de District Rotary Foundation Commissie plaats met als motto:

GEBRUIK ONZE SPAARPOT VOOR JULLIE PROJECT

Een Global Grant, wanneer en hoe vraag je die aan?
Na een algemene inleiding wordt uitgebreid ingegaan op het aanvragen van een ‘Global Grant’ met een voorbeeld van een aanvraag.
Via een quiz is er aandacht voor het leerproces, de hobbels van aanvraag tot en met uitvoering.

Noteer de datum vast in je agenda, in oktober ontvang je de uitnodiging.
Plaats van handeling: ’t Veerhuis, Nijemonde 4 te Nieuwegein. Aanvang: 19.30 uur.


Namens de Foundationcommissie,


Lies van Wijngaarden, voorzitter