Uitnodiging

Waarde Rotary Vriendinnen en Vrienden,

Op 8 november aanstaande houdt de Ledencommissie van het District weer haar jaarlijkse bijeenkomst. Bij deze ben jij van harte uitgenodigd!
Samen met de ledencommissies van andere clubs in het district worden ideeën uitgewisseld en successen (en eventuele mislukkingen) gedeeld.

De avond wordt in twee delen gehouden. In het eerste deel komen twee sprekers aan bod van clubs die in de afgelopen paar jaar succesvol zijn geweest met het aantrekken van nieuwe leden.
Het tweede deel richt zich op het bespreken van die ideeën aangevuld met eigen verhalen.

Als voorzitter (of lid) van de ledencommissie van jouw club is het natuurlijk van belang dat jij hierbij bent.
Maar gezien het feit dat het over nieuwe leden gaat, willen wij jou vragen om een “nieuw” lid mee te nemen. Goed voor zijn of haar gevoel voor Rotary en goed voor de discussie, om niet alleen over, maar ook met nieuwe leden te spreken.

Binnenkort ontvang je de echte uitnodiging. Echter, kun jij jouw enthousiasme niet remmen, dan kan jij je nu ook al via deze link inschrijven

De avond zal gehouden worden op 8 november 2018, vanaf 20:00uur.
De locatie is ’t Veerhuis, Nijemonde 4 te Nieuwegein.

De District Leden Commissie

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Websites Help\Logo's\Overige\Ledencie_Smal.jpg

NB
Niet alle leden van de Ledencommissies zijn bij ons bekend. Daarom gaat dit bericht naar de Voorzitters van de Ledencommissies, voor zover bekend.
En tevens naar de Clubsecretaris met het vriendelijke verzoek deze mail door te sturen naar de ledencommissie.