Rotary Waterseminar 2018

C:\Users\obrac\Desktop\Seminar\brug-afb20x15.jpg

C:\Users\obrac\Desktop\Seminar\Waterseminar-bew.png

OVER WATER, SANITATIE EN KLIMAATADAPTATIE

 

 

ZATERDAG 7 APRIL, POMPGEBOUW KRALINGEN, ROTTERDAM

 

RIJNWATERSTRAAT 11, 3063HC ROTTERDAM

 

ONTVANGST, REGISTRATIE EN LUNCH; 12.15 UUR, EINDE 17:30 UUR

 

OPENING DOOR BURGEMEESTER AHMED ABOUTALEB

 

KEYNOTE SPEAKER: HENK OVINK

 

Toegang: 20 euro, vooraf cash te voldoen aan de ingang

Op zaterdag 7 april 2018 vindt het Rotary Waterseminar weer plaats. Deze keer in Rotterdam, de stad die internationaal bekend staat als voorbeeldstad op het gebied van innovatief watermanagement en de aanpak om klimaatbestendig te worden.

Het thema van dit jaar is dan ook: "OVER WATER, SANITATIE EN KLIMAATADAPTATIE". Niemand minder dan Henk Ovink, Special Envoy Water International, neemt u mee in de wereldwijde wateropgaven, waarin de klimaatverandering momenteel voor grote uitdagingen zorgt. Overstromingen, te veel water, te weinig water, te vies water en gebrekkige sanitatie… het is de klimaatverandering die zorgt voor extra stress en shocks wereldwijd. Het aanpassen aan de klimaatverandering, oftewel het investeren in klimaatadaptatie, wordt steeds urgenter. Sint-Maarten, Houston, Vietnam en vele andere gebeurtenissen drukken ons met de neus op de feiten. Het is goed om daar aandacht aan te besteden, want Rotary International heeft niet voor niets Water wereldwijd benoemd als topprioriteit.

Zorgen voor een duurzame leefomgeving is een belangrijke pijler van de 17 Sustainable Development Goals die de VN in 2015 heeft geratificeerd. Belangrijke doelen die in de komende 15 jaar moeten worden bereikt zijn ‘Clean Water and Sanitation’ maar ook ‘Climate Action’. Het gaat dus naast een duurzame toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, ook om versterken van klimaatbestendigheid en het reduceren van waterschaarste.

Enkele feiten

-
-
-

-

Meer dan 40% van de wereldbevolking wordt in toenemende mate getroffen door tekorten aan water.
De snelheid van verlies van biodiversiteit en de toename van CO2-emissies moet een halt worden toegeroepen.
Meer dan 91% van de wereldbevolking heeft inmiddels toegang tot een vorm van verbeterde drinkwatervoorziening, maar nog steeds zijn meer dan 663 miljoen mensen buitengesloten.
De toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen is gestegen naar meer dan 68%, maar nog steeds zijn meer dan 2,4 miljard mensen aangewezen op het open riool of niet verbeterde sanitaire voorzieningen.

Tegelijkertijd zorgt klimaatverandering voor nieuwe problemen. 90% van alle rampen zijn water gerelateerd, aldus Ovink!

Afbeeldingsresultaat voor sdgs un

Dit alles vraagt om actie. Als Rotary leveren wij een wezenlijke bijdrage. Maar wij kunnen meer doen! Het Waterseminar, dat door de Districten 1570 en 1600 wordt georganiseerd, laat de urgentie voor focus op water zien en biedt u ook concrete handelingsperspectieven.

Naast het overzicht van de wereldwijde wateropgaven, komen diverse voorbeelden van waterprojecten aan de orde die door Rotaryclubs uit onze districten worden uitgevoerd. Ook maakt u kennis met de Districtswaterprojecten waaraan alle Rotaryclubs eenvoudig mee kunnen doen. Denk aan Water voor Scholen in Oeganda, Tanzania en Kenia dat in samenwerking met Simavi wordt uitgevoerd; of de ondersteuning van Rotary Scholarships voor water- en sanitatieprofessionals bij Unesco-IHE in Delft; of Rotary voor Sint Maarten; of Rotaryhulp bij rampen door middel van de Rotary Shelterbox.

Het brede thema van “Water, Sanitatie en Klimaatadaptatie” zal in al zijn facetten aan de orde komen, met daarbij speciale aandacht voor scholen als doelgroep en ondernemerschap als drijvende kracht. Samen zullen wij elkaar inspireren, bruggen slaan, kennis en ervaringen delen om onze projecten nog effectiever en efficiënter te maken. Daarmee vergroot Rotary haar bijdrage aan de aanpak van de wereldwijde opgaven op het gebied van water en sanitatie en de impact van klimaatverandering.

Na de inleidende presentaties gaan we in verschillende sessies met elkaar in dialoog over hoe we de komende tijd om willen gaan met de problematiek, de doelgroepen, partnership, sponsoring en de waterprojecten.

Voor het voorlopige programma, klik hier
Inschrijving kan nog niet, maar zal binnenkort mogelijk zijn.