ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE NEDERLAND

"Meer kennis, meer Rotary”


Het Rotary Leadership Institute [RLI] is een wereldwijd multi-district initiatief. Actief in bijna 300 districten, met als doel het potentieel aan leiderschap in de Rotaryclubs te versterken door het verbreiden van kennis over Rotary en daarbij aandacht te besteden aan het specifieke karakter van Rotary als vrijwilligersorganisatie.
De meeste Rotarians zijn niet betrokken bij de wereldwijde activiteiten van Rotary en ervaren daardoor niet de enorme omvang van de mogelijkheden die Rotary op vele niveaus biedt. 
Vandaar onze slogan: Meer kennis, meer Rotary.

RLI Nederland organiseert jaarlijks, midden in het Rotaryjaar, een cyclus van drie opeenvolgende trainingen.
In ons district, D1570, vindt de eerste training van deze cyclus plaats op zaterdag 2 november 2019.
De tweede en derde trainingsdagen zijn de zaterdagen 23 november 2019 en 11 januari 2020. 
De trainingen worden gehouden in ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.

Meer informatie omtrent programma, aanmelden/afmelden en kosten vindt u op de nieuwe site, www.rotary-rli.nl

Om er voor te zorgen dat iedere deelnemer tot zijn recht komt in de interactieve workshops, kunnen per cyclus niet meer dan 25 cursisten deelnemen. 
Iedere bijeenkomst staat op zichzelf en vormt een afgerond geheel.
Naslagstukken zullen na de trainingen digitaal beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers.

Wij zouden de clubbesturen willen aanmoedigen om de kosten van de aangemelde leden voor rekening van de club te nemen. Bestuur Stichting Rotary Leadership Institute Nederland

Pieter Schut, RC Naarden-Bussum, Voorzitter
Katinka Wiertz, RC Lopikerwaard, Secretaris
Nanning van der Hoop, RS Houten-Castellum, Penningmeester