Het Onderwerp Vocational in je club

VOCATIONAL ALS NAWOORD-ONDERWERP? DE DISCIE VOCATIONAL HELPT!

Ethiek kan je in een club op vele manieren aan de orde hebben. Eén van de tools die we aanreiken zijn ethische dilemma's waar je tijdens een clubavond over kunt discussiëren. Deze dilemma's kan je hier downloaden.

Het werkt als volgt:
De gespreksleider leest het dilemma voor en geeft iemand de talking stick
De deelnemers reageren, één voor één, degene met de talking stick is aan het woord
Er wordt niet gediscussieerd, maar er kunnen verklarende vragen worden gesteld
Heeft men niks meer toe te voegen, dan wordt de stelling verdiept of naar het volgende dilemma gegaan.

Naar de uitgebreide toelichting en 22 dilemma’s om uit te kiezen.

Veel plezier met discussiëren!