Vind een spreker voor je club of meld je aan als spreker!

 

 

SPREKERSPOULE ROTARYDISTRICT MIDDEN-NEDERLAND

Voor Rotarians, door Rotarians: Hoe zet ik mijn eigen bedrijf op, wat maakt onze Rotaryclub succesvol, wie was Willem van Oranje nou echt, hoe mooi is wandelen in Portugal, wat maakt 'End Polio Now' zo’n dankbaar doel? Zoek je voor een Rotary-bijeenkomst een spreker die iets boeiends kan vertellen over een onderwerp waar hij of zij zich in verdiept heeft? Volg de onderstaande stappen. Ben je mogelijk zelf een spreker? Meld je aan!

Een spreker voor
een Rotary-bijeenkomst in
X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\Sprekerspoule\4Vier.jpg
stappen

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\Sprekerspoule\01.tif

Iets te vertellen? Meld je aan als spreker in de sprekerspoule. Klik door naar het formulier om onderwerp, beschrijving en contactgegevens op te geven.

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\Sprekerspoule\Aanmelden.png

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\Sprekerspoule\Streep.jpg

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\Sprekerspoule\1Eén.jpg

Selecteer een onderwerp.

 

 

 

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\Sprekerspoule\2Twee.jpg

Maak een afspraak met de spreker en bespreek vergoeding voor gemaakte kosten.

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\Sprekerspoule\01-2.tif

 

 

 

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\Sprekerspoule\3Drie.jpg

De spreker spreekt.

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\Sprekerspoule\01-3.tif

 

 

 

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\Sprekerspoule\4Vier.jpg

Bedank de spreker met een kleinigheid (fles wijn bijvoorbeeld) en eventueel een dank- mail met feedback.

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\Sprekerspoule\01-4.tif

 

 

 

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\Sprekerspoule\Streep.jpg

SPREKERSPOULE

* Voor de contactgegevens van de sprekers klik je op een naam
* Als je niet bent ingelogd, kom je eerst in het inlogscherm.

Naam, Onderwerp (titel)

Categorie

Korte beschrijving

Silicon Valley in goede en minder goede tijden.
Aad Dekkers

Informatief

Met als leidraad mijn CV, deel ik mijn ervaringen in goede en minder goede tijden, bij verschillende (6) bedrijven uit en met een link naar Silicon Valley (CA).

The Rotary Foundation en End Polio Now
Albertine Perre

Informatief

Stand van zaken van de End Polio Now Campagne, recente ontwikkelingen en uitdagingen. Welke mogelijkheden biedt de Rotary Foundation om voor anderen zowel lokaal als internationaal als Rotarian iets te kunnen betekenen.

Ryla: Rotary Leiderschaps-programma voor jongeren
Bart van Nunen

Informatief

Jongeren, aan het begin van hun carrière, werken aan leiderschap en teamontwikkeling. Een intensief weekend met trainingen en een managementgame. Ervaren executives, uit ons Rotarydistrict begeleiden. Wij stellen ons graag voor met de nieuwe Case ‘Flight Heaven’ in combinatie met de ervaring van een deelnemer.

Diversiteit en Rotary anno nu
Berneditha Rijssel-Omusuo

Informatief

Nederland kent een grote diversiteit aan religies, culturen en etniciteiten. Dit biedt kansen, maar brengt soms ook spanningen met zich mee. Wat betekent dit voor Rotary?

Rotary Santa Run

Danny van der Meulen

Informatief

Organiseren van een Rotary Santa Run.

Crisiscommunicatie in de Gezondheidszorg
Douwe de Joode

Informatief

In alle sectoren van de Gezondheidszorg doen zich situaties voor die in de relatie tot de patiënt/cliënt ongewenst zijn. Interne en externe communicatie zijn dan van belang.

De eerste wereldoorlog en het Sykes-Picot verdrag
Froukje Leeuwenberg-Steegh

Informatief

Verschillende historische onderwerpen, die momenteel actueel zijn. Zoals de gevolgen van het Sykes-Picot verdrag 1916, God in de oorlog (40-45) toegespitst op Nederland. Met bijpassende illustraties.

Diverse onderwerpen over muziek
Hans Roelofsen

Informatief

Ervaren professioneel musicus over:
1- Akoestiek; 2- Muziek als middel tot verheffing; 3- Kamermuziek in de oorspronkelijke betekenis van het woord; 4- Russisch nationalistische componisten versus de 'kosmopolieten'; 5- De betekenis van de salons voor de cultuur; 6- Muziek en religie.

Hoe veilig is het in Nederland?
Henk Korvinus

Informatief

Meest actuele stand van criminaliteit en terreurdreiging in Nederland; wat zeggen deze cijfers; hoe kijkt u zelf tegen veiligheid aan? Hoe zit het eigenlijk met de criminaliteit die niet in de cijfers zit zoals cybercrime en georganiseerde, ondermijnende misdaad?

Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Ilona Hofstra

Informatief

Duurzaam ondernemen, ontwikkelingssamenwerking en ethische onderwerpen, duurzaam reizen en Fair Trade.

Antarctica, een continent dat je niet koud laat
Jan van de Kuinder

Informatief

Rijkelijk geïllustreerde presentatie over mijn 4 reizen (als scheepsarts) met een driemast-zeilschip naar Antarctica. Hierbij komen aan bod aspecten van de flora, fauna, geologie, nautische en klimatologische aangelegenheden.

Van bierdragerszoon tot nationaal icoon, Michiel de Ruyter in perspectief
Jan van de Kuinder

Informatief

Voordracht over de belangrijkste aspecten uit het leven van Michiel Adriaenszoon de Ruyter en zijn betekenis voor ons land. Dit geplaatst in het perspectief van zijn tijd, de zeventiende eeuw. Ik put hierbij uit het boek, met dezelfde titel, dat ik over hem geschreven heb. De presentatie is rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal.

Ontwikkelingen in het sociale domein
Janny Bakker

Informatief

Over de rol van gemeenten in het Sociale Domein. Mijn expertise zit vooral bij de zorg en ondersteuning voor volwassenen, dus o.a. Wmo (ook ouderenzorg) en Participatiewet. Ik houd ervan om mijn verhaal concreet te maken, onder meer m.b.v. casuïstiek.

Neem een career time out!
Johan Buitenga

Informatief

Hoe te komen van volstrekt vast te zitten in je carrière tot het nemen van de stap een pauze in je carrière te nemen.

Passend Onderwijs
Johan Vroegindeweij

Informatief

Passend Onderwijs: de nieuwe wetgeving en de impact op onderwijs en maatschappij.

VTT-Vocational Training Team (Rotary Foundation)
Lucien Schram

Informatief

Wat kan een VTT team elders in de wereld betekenen en wie kan mee als teamlid?

Antibioticumresistentie: naar een mondiale apocalyps?
Maarten van Dongen

Informatief

Antibioticumresistentie is een snelgroeiend mondiaal probleem. Professionals in zorg, diergezondheid, pharma, biotech, food, agro, water en milieu dragen bij aan de bestrijding van resistentie. Een Nederlands initiatief moet leiden tot een nieuw internationaal informatieplatform dat organisaties en professionals helpt bij het tegengaan van resistentie.

Dementie en Geriatrische revalidatiezorg
Marco Wisse

Informatief

Dementie, wat mag je verwachten in een verpleeghuis en Geriatrische revalidatiezorg, wat is dat? Ontwikkelingen in de (intramurale) ouderenzorg. Hoe ontwikkelt de zorg voor ouderen in Nederland zich in de komende jaren en hebben wij reële verwachtingen van wat wel en niet kan in een verpleeghuis?

Business, management en duurzaamheid
Maurits Groen

Informatief

Naar een duurzaam Nederland, WakaWaka, Kipster.

Governing by numbers. How datafication transforms society
Mirko Tobias Schäfer

Informatief

Big data promise to render public administration more efficient and cost-effective. This talk presents examples from three years of field research in the public management in the Netherlands. It argues that data literacy will be essential for an informed electorate.

De Brexit, de geschiedenis als verklaring
Onno Kroese

Informatief

De geschiedenis van Engeland in het perspectief van de uitslag over het referendum over de Brexit.

De geschiedenis van Israël en het joods-Arabische conflict
Onno Kroese

Informatief

Een presentatie over de geschiedenis, het heden en de toekomst van Israël

De Vrijmetselarij, wat is dat?
Siang Phoa

Informatief

Een verhaal over verschillen en overeenkomsten tussen Vrijmetselarij en Rotary.

De kracht van lokaal opgezet beroepsonderwijs voor economische groei in Bangladesh
Sigfried Janzing

Informatief

Lokaal opgezet en ingebed beroepsonderwijs in Balagram, district Nilphamari, Noordwest Bangladesh, als hefboom voor economische ontwikkeling van een "ultrapoor" gebied. Een verhaal vanuit mijn betrokkenheid als vrijwilliger bij NGO Commeet en adviseur bij NGO Oasis for Posterity Bangladesh.

Lokale politiek en democratie
Trudy Veninga

Informatief

Hoe werkt de lokale politieke praktijk? Wat doet een gemeenteraad, een burgemeester, een wethouder? Hoe komt een formatie tot stand. Hoe worden besluiten genomen? En alle vragen die je nog meer hebt. Een interactieve presentatie, met voorbeelden uit de praktijk.

Crashcourse Innoveren
Wouter Pijzel

Informatief

Innoveren is noodzaak. Toch lopen bedrijven en individuele uitvinders met grote regelmaat vast op het pad van idee tot markt. Deze crashcourse geeft op begrijpelijke en humoristische wijze handreikingen om zonder kleerscheuren het complexe traject te doorlopen.

Technologie beïnvloedt veel meer dan de werkvloer…
Bert Bruns

Stemt tot nadenken

Met de huidige snelheid van innovatie ontwikkelen potentieel disruptieve technologieën als kunstmatige intelligentie, genetica en nanotechnologie onze omgeving in toenemend tempo. Hoe gaan we daar mee om?

Authentiek leiderschap door overgave aan de Natuur
Boy van Droffelaar

Stemt tot nadenken

Onderdompeling in de ongerepte (Afrikaanse) wildernis heeft een ongekende impact op de ontwikkeling van authentiek ('natuurlijk') leiderschap. "Dankzij deze reis kreeg het bedrijf het fundament om door te groeien. Ik ben voortdurend bezig met reflectie, bij mijzelf mijn collega's.", Emiel Putman.

Lokale projecten die de leefomgeving verbeteren
Elske van de Fliert

Stemt tot nadenken

Interactieve avond over duurzaamheid: wat kan je doen voor de lokale leefomgeving? Met een focus op groener, schoner en slimmer rijden.

Vervanging fossiele brandstof door biomassa vergroot klimaatprobleem.
Erik Lammerts van Bueren

Stemt tot nadenken

De overheid stimuleert vervanging van fossiele brandstof door hernieuwbare bronnen zonder CO2 uitstoot. Verstoken van biomassa i.p.v. kolen. De CO2 die vrij komt bij verbranding van houtige biomassa zou weer worden vastgelegd door het bos. Dus biomassa is CO2 neutraal. Niet waar: verstoken van biomassa brengt netto meer CO2 in de lucht dan fossiele brandstof.

Waarheid of overtuiging
Henk ten Hoopen

Stemt tot nadenken

Onze waarheden zijn slechts overtuigingen. Aan de hand van voorbeelden (film en geluid) zal aangetoond worden dat wat we zien vaak net zo onwaar is als onze overtuigingen.
Hoe komen besluitvorming en onze overtuigingen tot stand. Cultuurverschillen worden zichtbaar gemaakt.

Strafpleiter wordt coach; de stress voorbij.
Jan Sjöcrona

Stemt tot nadenken

Een inkijkje in de strafrechtadvocatuur .... en in menselijke drijfveren. Over een drastische carrièreswitch na 30 jaar 'topadvocatuur'.

Agile en Lean Leiderschap
Jessika de Waijer

Stemt tot nadenken

Agile en Lean veranderingen. Zijn het nieuwe bewegingen of oude wijn in nieuwe zakken?

Circulaire landbouw-economie vereist voedseldemocratie en lokale landbouw
Michiel Korthals

Stemt tot nadenken

Duurzame landbouw en voeding: voor voedseldemocratie

Naar nieuwe verhoudingen tot dieren en natuur
Michiel Korthals

Stemt tot nadenken

Filosofie van dieren en natuur: steeds geringere biodiversiteit en klimaatverandering maken ons er van bewust dat dieren en natuur grote aandacht verdienen. Aandacht voor rechten en plichten; moet de natuur de helft van de aarde krijgen?

Danny van der Meulen

Humor

De Taal van mijn vader......John O'Mill