Webinar 'Disruptieve Technologiën'

Graag nodigen we je uit voor het tweede Webinar van de Vocational Districtscommissie op

 

27 maart om 20.00 uur

 

Disruptieve technologieën komen met hoge snelheid op ons af. Hoe gaan we daarmee om?
Kunstmatige intelligentie, genetica, nanotechnologie etc. beïnvloeden onze omgeving in toenemend tempo. Op de Werkbijeenkomst Districtscommissie Vocational Service van 6 juni jl. is het onderwerp "Disruptieve technologieën" aan bod gekomen. Tijdens de sessie maar ook in de opvolging met een zestal clubs blijkt dit onderwerp de gemoederen bezig te houden. Met dit webinar willen we daar verder op in gaan.

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:
- inleiding op het onderwerp: wat zijn disruptieve technologie, welke impact hebben ze, hoe snel gaat het?
- waar liggen de ethische consequenties?
- interactieve discussie aan de hand van vragen deelnemers
- kunnen/moeten we hier als Rotary wat mee en wat voor vorm zou dat kunnen krijgen voor jouw club?

Het webinar start om 20.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen.

De inschrijving is gesloten!

Hiernaast willen we nogmaals je aandacht voor de Sprekerspoule vragen, een makkelijke manier om een goede spreker uit D1570 te vinden voor je club. Wellicht goed om nog eens onder de aandacht van je Programmacommissaris te brengen; hij/zij zal er blij mee zijn!

Met vriendelijke groet,

Henk Korvinus, Bing Go, Bert Bruns,
Johan Buitenga en Elske van de Fliert

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Websites Help\Logo's\Overige\Logo_DVocational-Cut.png