Webinar Vocational - duurzaamheid

Graag nodigen we je uit voor het eerste webinar van de Vocational Districtscommissie op

 

23 januari om 20.00 uur

 

Hoe ga je in je club om met duurzaamheid?

Tijdens ons live seminar op 6 juni jl. is het onderwerp duurzaamheid aan bod gekomen. Daar was veel discussie over: moet Rotary zich hier wel mee bemoeien? Deels is er scepsis - is het voor het goede gezicht, of willen mensen echt duurzaam? Vocationeel is het handen en voeten te geven, persoonlijk ook wel. Maar als club? We willen met dit webinar daar verder op in gaan.

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:
- hoe kun je als club handen en voeten geven aan duurzaamheid
- welke duurzame voorbeeldprojecten zijn er die jou als club kunnen inspireren
- wie kun je uitnodigen voor je club uit onze duurzame sprekerspoule
- er is natuurlijk ruimte voor vragen en input van jullie kant.

Het webinar start om 20.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen.

Geef je hier op

Met vriendelijke groet,

Henk Korvinus, Bing Go, Bert Bruns,
Johan Buitenga en Elske van de Fliert

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Websites Help\Logo's\Overige\Logo_DVocational-Cut.png