Over het Waterplatform

Wat doet het Waterplatform?

Het Waterplatform van Rotary District Midden-Nederland (D1570) is ingesteld ter stimulering van wateracties van Rotary Clubs. Rotary International is wereldwijd actief om Schoon water, sanitatie en hygiëne voor iedereen bereikbaar te maken.
Internationaal wordt over waterprojecten gerapporteerd door WASRAG (Water and Sanitation Rotary Action Group). In zes van de zeven Nederlandse Rotarydistricten zijn districts-watercommissies of waterplatforms actief.
Het Waterplatform van D1570 bouwt voort op de WASRAG-missie en heeft de volgende taken:
- Levert kennis en ervaring
- Stimuleert, faciliteert, ondersteunt
- Voert campagne, geeft publiciteit, zowel intern als extern
- Onderhoudt contacten met relevante Waterinstituties
- Is aanspreekpunt, coördineert initiatieven en activiteiten
- Legt nadruk op zelfredzaamheid, vakmanschap, ondernemerschap

C:\Users\obrac\Desktop\Tijdelijk\1 Mee (Kopieën)\water.gif

 

Uit welke mensen bestaat Waterplatform?

- Chris Engelsman (RC Op Seyst), e-mail
- Roel Linn (RC Amersfoort-Regio)
- Albert Thiadens (RC Utrecht-Kromme Rijn)
- Gemke Jager (RC Schoonhoven)
- Arnoud Molenaar (RC Oudewater)
- Hans Gehrels (RC Zeist)
- Bauke Boersma (RC Urecht-West)

Wandelen voor Water

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\WandelenWater\Images5.jpg

Veel Rotaryclubs organiseren jaarlijks 'Wandelen voor Water' met scholieren in de week van Wereldwaterdag, in samenwerking met ‘Aqua for All’ en enkele NGO’s. Het Waterplatform zorgt hierbij voor ondersteuning van de Rotaryclubs en uitwisseling van ervaringen, ook met betrekking tot andere sponsoracties ten behoeve van waterprojecten in ontwikkelingslanden.

District-Waterprojecten

Het Waterplatform heeft twee districtswaterprojecten opgezet om de zorg voor een goede besteding van opgehaald geld voor waterprojecten gecoördineerd aan te pakken.

 

Drielandenproject

Momenteel participeren 17 Rotaryclubs uit D1570 in een driejarig waterproject in Oeganda, Kenia en Tanzania. Het is gericht op water, sanitaire voorzieningen en hygiëne op basisscholen, waarbij wordt samengewerkt met Simavi. Wegens succes wordt dit project nog één jaar geprolongeerd. (Helaas zonder multiplier.) Klik voor meer informatie op de foto.

C:\Users\obrac\Desktop\Tijdelijk\1 Mee (Kopieën)\Terugzetten\WvW_kraan_300pxH.jpg

Project De Waterondernemer

Rotaryclubs in Midden Nederland ondersteunen het project De Waterondernemer in Noord-Benin. Het project zorgt ervoor dat 100.000 mensen toegang krijgen tot schoon en veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Lokale waterondernemers zorgen ervoor dat watertappunten en sanitaire voorzieningen worden aangelegd en onderhouden. Het positieve effect is enorm. Was de bevolking tot nu toe aangewezen op water uit vervuilde rivieren op kilometers loopafstand van huis, nu kunnen zij dicht bij huis profiteren van water dat je niet ziek maakt. De dorpshoofden meldden enthousiast dat sinds de watertappunten in bedrijf zijn, ziektes aanmerkelijk zijn gedaald en dat voornamelijk bij kleine kinderen.

Het project De Waterondernemer wordt naar verwachting ondersteund door Aqua4All voor fondsenwerving via Wandelen voor Water. De aanvraag daarvoor is in behandeling.

Klik voor meer informatie op het logo hiernaast.

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\4 Mijn projecten\Waterplatform\Werkmap Water\royaleijkelkampfoundationlogo.jpg

Waterseminar

Eenmaal per jaar wordt een Waterseminar gehouden om elkaar te ontmoeten, te informeren over actuele ontwikkelingen en om de dialoog met elkaar aan te gaan over succes- en faalfactoren in onze aanpak. Daarbij wordt niet alleen naar de technische en organisatorische aspecten gekeken. Ook de culturele invalshoek krijgt steeds meer aandacht, want daarin blijkt de belangrijkste sleutel tot succes verborgen te zitten. Het jaarlijkse seminar wordt meestal een maand na ‘Wereldwaterdag’ georganiseerd, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden over de organisatie van ‘Wandelen voor Water’ in maart, maar ook over diverse andere actievormen om geld te verzamelen. Het Waterplatform streeft naar continuïteit en stimuleert bewust een heel scala van acties, want wat de beste actievormen zijn, kan na verloop van tijd veranderen.
Rotaryleden uit andere districten zijn ook welkom. De locatie kiezen we zodanig dat het seminar ook voor Rotarians uit aangrenzende districten gemakkelijk bereikbaar is. In 2015 en 2016 is het seminar bij ‘Wereld Waternet’ in Amsterdam gehouden zodat het ook aantrekkelijk was voor Rotaryleden uit District Noord-Holland (D1580). In 2017 waren we op 20 april te gast bij UNESCO-IHE in Delft in district D1600 en in 2018 is het seminar gehouden in Rotterdam.
Voor meer informatie klik je hier.