Over het Waterplatform

Wat doet het Waterplatform?

Het Waterplatform van Rotary District Midden-Nederland (D1570) is ingesteld ter stimulering van wateracties van Rotary Clubs. Rotary International is wereldwijd actief om Schoon water, sanitatie en hygiëne voor iedereen bereikbaar te maken.
Internationaal wordt over waterprojecten gerapporteerd door WASRAG (Water and Sanitation Rotary Action Group). In zes van de zeven Nederlandse Rotarydistricten zijn districts-watercommissies of waterplatforms actief.
Het Waterplatform van D1570 bouwt voort op de WASRAG-missie en heeft de volgende taken:
- Levert kennis en ervaring
- Stimuleert, faciliteert, ondersteunt
- Voert campagne, geeft publiciteit, zowel intern als extern
- Onderhoudt contacten met relevante Waterinstituties
- Is aanspreekpunt, coördineert initiatieven en activiteiten
- Legt nadruk op zelfredzaamheid, vakmanschap, ondernemerschap

C:\Users\obrac\Desktop\Tijdelijk\1 Mee (Kopieën)\water.gif

Uit welke mensen bestaat Waterplatform?

- Gerrit Verweij: voorzitter (RC Gouda, e-mail)
- Ewoud Mijnlieff: secretaris (RC Gouda, e-mail)
- Theo van ‘t Klooster (RC Baarn-Soest)
- Nel Sangers (RC Zeist)
- Roel Linn (RC Amersfoort-Regio)
- Albert Thiadens (RC Utrecht-Kromme Rijn)
- Gemke Jager (RC Schoonhoven)

Wandelen voor Water

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\WandelenWater\Images5.jpg

Veel Rotaryclubs organiseren jaarlijks 'Wandelen voor Water' met scholieren in de week van Wereldwaterdag, in samenwerking met ‘Aqua for All’ en enkele NGO’s. Het Waterplatform zorgt hierbij voor ondersteuning van de Rotaryclubs en uitwisseling van ervaringen, ook met betrekking tot andere sponsoracties ten behoeve van waterprojecten in ontwikkelingslanden.

District-Waterproject

Het Waterplatform heeft het districtswaterproject opgezet om de zorg voor een goede besteding van opgehaald geld voor waterprojecten gecoördineerd aan te pakken. Momenteel participeren 17 Rotaryclubs uit D1570 in een driejarig waterproject in Oeganda, Kenia en Tanzania. Het is gericht op water, sanitaire voorzieningen en hygiëne op basisscholen, waarbij wordt samengewerkt met Simavi. 'Aqua for all' verhoogt de bijdragen met 80%. Een aanvraag voor een Global Grant bij Rotary Foundation is in voorbereiding. Klik voor meer informatie op de foto.

C:\Users\obrac\Desktop\Tijdelijk\1 Mee (Kopieën)\Terugzetten\WvW_kraan_300pxH.jpg

Waterseminar

Eenmaal per jaar wordt een Waterseminar gehouden om elkaar te ontmoeten, te informeren over actuele ontwikkelingen en om de dialoog met elkaar aan te gaan over succes- en faalfactoren in onze aanpak. Daarbij wordt niet alleen naar de technische en organisatorische aspecten gekeken. Ook de culturele invalshoek krijgt steeds meer aandacht, want daarin blijkt de belangrijkste sleutel tot succes verborgen te zitten. Het jaarlijkse seminar wordt op een donderdagavond in april gehouden, ongeveer een maand na ‘Wereldwaterdag’, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden over de organisatie van ‘Wandelen voor Water’ in maart, maar ook over diverse andere actievormen om geld te verzamelen. Het Waterplatform streeft naar continuïteit en stimuleert bewust een heel scala van acties, want wat de beste actievormen zijn, kan na verloop van tijd veranderen.
Rotaryleden uit andere districten zijn ook welkom. De locatie kiezen we zodanig dat het seminar ook voor Rotarians uit aangrenzende districten gemakkelijk bereikbaar is. In 2015 en 2016 is het seminar bij ‘Wereld Waternet’ in Amsterdam gehouden zodat het ook aantrekkelijk was voor Rotaryleden uit District Noord-Holland (D1580). Dit jaar zijn we op 20 april in Delft te gast bij UNESCO-IHE te Delft.
Klik hier voor meer informatie over het Waterseminar 2017.