Over het Waterplatform

Wat doet het Waterplatform?

Het Waterplatform van Rotary District Midden-Nederland (D1570) is ingesteld ter stimulering van wateracties van Rotary Clubs. Rotary International is wereldwijd actief om Schoon water, sanitatie en hygiëne voor iedereen bereikbaar te maken.
Internationaal wordt over waterprojecten gerapporteerd door WASRAG (Water and Sanitation Rotary Action Group).
In zes van de zeven Nederlandse Rotarydistricten zijn districts-watercommissies of waterplatforms actief.

Het Waterplatform van D1570 bouwt voort op de WASRAG-missie en heeft de volgende taken:
- Levert kennis en ervaring
- Stimuleert, faciliteert, ondersteunt
- Voert campagne, geeft publiciteit, zowel intern als extern
- Onderhoudt contacten met relevante Waterinstituties
- Is aanspreekpunt, coördineert initiatieven en activiteiten
- Legt nadruk op zelfredzaamheid, vakmanschap, ondernemerschap

 

C:\Users\obrac\Desktop\Tijdelijk\1 Mee (Kopieën)\water.gif

Uit welke mensen bestaat Waterplatform?

- Chris Engelsman (RC Op Seyst), e-mail
- Roel Linn (RC Amersfoort-Regio)
- Albert Thiadens (RC Utrecht-Kromme Rijn)
- Gemke Jager (RC Schoonhoven)
- Arnoud Molenaar (RC Oudewater)
- Hans Gehrels (RC Zeist)
- Rola Hulsbergen-Paanakker
- Bauke Boersma (RC Urecht-West)
- Nel Sangers (RC Zeist)

Wandelen voor Water

 

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\Mijn projecten\WandelenWater\Images5.jpg

Veel Rotaryclubs organiseren jaarlijks 'Wandelen voor Water' met scholieren in de week van Wereldwaterdag, in samenwerking met ‘Aqua for All’ en enkele NGO’s. Het Waterplatform zorgt hierbij voor ondersteuning van de Rotaryclubs en uitwisseling van ervaringen, ook met betrekking tot andere sponsoracties ten behoeve van waterprojecten in ontwikkelingslanden.

District-Waterprojecten

Het Waterplatform heeft drie districtswaterprojecten opgezet om de zorg voor een goede besteding van opgehaald geld voor waterprojecten gecoördineerd aan te pakken. Alle clubs uit ons district zijn dus van harte uitgenodigd aan een van onderstaande projecten een bijdrage te leveren.

1) WASH-PROJECT 2.0 SAMEN MET SIMAVI 2019

In de afgelopen drie jaar hebben 17 Rotaryclubs uit D1570 meegedaan aan het WASH-project in Oeganda, Kenia en Tanzania dat het district in samenwerking met Simavi heeft opgezet. Dat project loopt in december 2018 af en heeft een totale opbrengst van 569.708,64 euro!! Deze fantastische opbrengst was, naast de inzet van vele Rotary leden en de kinderen van wandelen voor water, mede te danken aan een multiplier van het Rijk van 1.8.
Voor meer informatie over dit project en de verantwoording, klik hier.

In 2019 is er de mogelijkheid opnieuw in een WASH-project van Simavi te participeren, maar dan helaas zonder multiplier en alleen in Tanzania en Oeganda. Niettemin een geweldig project dat vele kinderlevens zal redden.

Voor meer informatie over dit project klik hier.
Voor meer informatie contact Roel Linn (lid waterplatform D1570)

 

C:\Users\obrac\Desktop\Tijdelijk\1 Mee (Kopieën)\Terugzetten\WvW_kraan_300pxH.jpg

2) PROJECT DE WATERONDERNEMER

Een aantal Rotaryclubs in Midden Nederland ondersteunt het project De Waterondernemer in Noord-Benin. Het project zorgt ervoor dat 100.000 mensen toegang krijgen tot schoon en veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Lokale waterondernemers zorgen ervoor dat watertappunten en sanitaire voorzieningen worden aangelegd en onderhouden. Het positieve effect is enorm. Was de bevolking tot nu toe aangewezen op water uit vervuilde rivieren op kilometers loopafstand van huis, nu kunnen zij dicht bij huis profiteren van water dat je niet ziek maakt. De dorpshoofden meldden enthousiast dat sinds de watertappunten in bedrijf zijn, ziektes aanmerkelijk zijn gedaald en dat voornamelijk bij kleine kinderen.
Het project De Waterondernemer wordt ondersteund door Aqua4All voor fondsenwerving via Wandelen voor Water.

Meer informatie contact Chris Engelsman (voorzitter waterplatform D1570)

Klik voor meer informatie op het logo hiernaast.

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\4 Mijn projecten\Waterplatform\Werkmap Water\royaleijkelkampfoundationlogo.jpg

3) STEUN EEN STUDENT AAN HET ‘INSTITUTE FOR WATER EDUCATION’ IHE IN DELFT

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\4 Mijn projecten\Waterplatform\Werkmap Water\ihe-gebouw.jpg

 

KENNIS: ONS WAPEN IN DE STRIJD OM HET WATER
Barry Rassin (Wereldpresident van Rotary International) heeft als jaarthema “Be The Inspiration”.
Het is dit jaarthema dat de watercommissie van ons district heeft geïnspireerd om IHE dit jaar hoog op onze agenda te zetten. De focus van Rotary International ligt op Water and sanitation en Water and peace. Bij het laatste gaat het om water security (veilig toegankelijk water voor iedereen) en water diplomacy: hoe water wordt verdeeld over de verschillende gebruikers, denk bijvoorbeeld aan Soedan, Ethiopië en Egypte en het water van de Nijl. Het is duidelijk dat degenen die geschoold zijn in deze problematiek een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de waterproblemen in hun land van herkomst.
Elk jaar in oktober start een aantal buitenlandse studenten, meestal afkomstig uit ontwikkelingslanden, met een master opleiding Watermanagement aan dit Instituut voor Watermanagement (IHE) in Delft. De opleiding duurt in totaal 18 maanden. Inmiddels zijn 75 studenten op kosten van Rotary opgeleid. 95% van hen keert terug naar het thuisland om de verworven kennis in te zetten voor aan water gerelateerde kwesties.
De opleiding van één IHE student kost € 45.000,- ($ 50.000,-). Dankzij aanvulling met een District Grant en een Global Grant is deelname van 10 clubs met een bijdrage van 1700 euro voldoende om de opleiding van één IHE student te bekostigen. Het zou mooi zijn als we dit Rotaryjaar voor twee studenten konden gaan!

Meer informatie contact Rola Hulsbergen (lid watercommissie district 1570)
Meer informatie over IHE-Delft klik hier.

Waterseminar

Eenmaal per jaar wordt een Waterseminar gehouden om elkaar te ontmoeten, te informeren over actuele ontwikkelingen en om de dialoog met elkaar aan te gaan over succes- en faalfactoren in onze aanpak. Daarbij wordt niet alleen naar de technische en organisatorische aspecten gekeken. Ook de culturele invalshoek krijgt steeds meer aandacht, want daarin blijkt de belangrijkste sleutel tot succes verborgen te zitten. Het jaarlijkse seminar wordt meestal een maand na ‘Wereldwaterdag’ georganiseerd, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden over de organisatie van ‘Wandelen voor Water’ in maart, maar ook over diverse andere actievormen om geld te verzamelen. Het Waterplatform streeft naar continuïteit en stimuleert bewust een heel scala van acties, want wat de beste actievormen zijn, kan na verloop van tijd veranderen.
Rotaryleden uit andere districten zijn ook welkom. De locatie kiezen we zodanig dat het seminar ook voor Rotarians uit aangrenzende districten gemakkelijk bereikbaar is. In 2015 en 2016 is het seminar bij ‘Wereld Waternet’ in Amsterdam gehouden zodat het ook aantrekkelijk was voor Rotaryleden uit District Noord-Holland (D1580).
In 2017 waren we op 20 april te gast bij UNESCO-IHE in Delft in district D1600 en in 2018 is het seminar gehouden in Rotterdam.

Leven met Water en Klimaatverandering
Raakgeïnspireerd om actie te ondernemen
Het waarborgen van een duurzame leefomgeving is een belangrijke pijler van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de VN in 2015 heeft geratificeerd om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te verzekeren. Belangrijke doelen die in 2030 moeten worden bereikt, zijn onder meer 'Schoon water en sanitaire voorzieningen', maar ook 'Klimaatactie'. Rotary helpt gemeenschappen om duurzame toegang tot veilig drinkwater en elementaire sanitaire voorzieningen te waarborgen en helpt hun klimaatbestendigheid te versterken.

Op het Dutch Rotary Water Seminar 2019 ontdekten Rotary-leden uit heel Nederland en uit naburige Rotary-districten in België de nieuwste inzichten en perspectieven op water- en klimaatbestendigheid van bekende opinieleiders. Het evenement bood volop mogelijkheden om in contact te komen met mede-Rotarians en met Rotary-partnerorganisaties, door ervaringen en best practices te delen over succesvolle projecten. Deelnemers werden in staat gesteld om hun clubleden te inspireren om actie te ondernemen.