Toelichting bij de foto's

In Kenia is Simavi in de streken Teso en Nambale actief. Deze horen bij de Busia-regio, in het zuidwesten van het land. Door dit programma maken er 1.800 schoolkinderen en 660 huishoudens gebruik van water- en sanitaire voorzieningen en krijgen ze educatie over het belang en het onderhoud hiervan. Hiermee zorgen we voor een toename van het aantal naar schoolgaande kinderen.
Daarnaast stimuleren we door middel van kleine leningen 200 nieuwe ondernemers, om zo economische ontwikkeling te bevorderen. Al deze activiteiten dragen bij aan een verbetering van de levensstandaard van de lokale bevolking. Een belangrijk punt van het WASH & Learn-programma in Kenia is financiële duurzaamheid. Mensen kunnen hun water via een pre-paid-systeem ophalen bij kiosken of thuis en op school bijvullen. Door deze doorlopende bijdrage van de bewoners, kunnen de faciliteiten ook op de lange termijn worden onderhouden.
Doordat we samenwerken met de lokale partners en dorpsleiders, wordt de kennis door de bewoners zelf aan elkaar overgebracht. Zo worden er bijvoorbeeld trainingen gegeven aan de schoolleiding en vrijwilligers uit de gemeenschappen, die hun nieuwe vaardigheden vervolgens weer verspreiden onder hun leerlingen. Dit is de kracht van onze aanpak: het faciliteren van betrokkenheid door de bevolking zelf.

De foto's zijn van Benno Neeleman en de link naar het foto-album staat in de kolom hiernaast (of hieronder) of u klikt hier.

Een huis in Kenia in de regio Teso Noord, het huis is gemaakt van klein en takken en riet.

Hoe universeel; ook in Kenia spelen kleine kinderen met water!

De afwas wordt voor het huis gedaan en ligt te drogen in de zon op houten rekken

Zal dit lieve meisje op school ook voorlichting gaan krijgen over water, wc’s en hygiëne?

Moeder en dochter voor hun wc. Midden in het veld, een gat in de grond, onveilig voor vrouwen omdat ze door mannen lastig gevallen kunnen worden.

Kinderen en vrouwen moeten vaak lange afstanden lopen om water te halen. Dit meisje/ vrouw ook. Het water dat ze halen is vaak vervuild en worden ze ziek van.

Jerrycans met water draag je gewoon op je hoofd.

Een wc-huisje

Poserend voor je eigen wc. Zij hebben geleerd om je behoefte niet rondom je huis te doen maar op een latrine waardoor je leefomgeving schoner wordt en waardoor je minder vaak ziek wordt.

Oma kookt voor de kinderen omdat de ouders aan het werk zijn op het land om geld te verdienen voor hun gezin.

Zie je waar de wc is?

Een moeder in Kenia met haar kinderen

Zo ziet een klas en lokaal in Kenia eruit. De leerlingen dragen ook allemaal een schooluniform. Dankzij het schone drinkwater hoeven ze nu niet meer ver te lopen en kunnen ze naar school om te leren en zijn ze minder vaak ziek. Hun klaslokaal ziet er wel anders uit dan bij ons of niet?

Veilig drinkwater is toch super lekker!

Dit is de Kamolo school in Teso Noord. Deze school heeft dankzij het geld dat tijdens Wandelen voor Water in 2015 is opgehaald, watervoorzieningen gekregen. Je ziet de watertanks staan.

Dit zijn de watertanks bij de Kamolo school in Teso Noord. De tanks staan zo hoog zodat er voldoende druk is om de het water naar de huishoudens te krijgen.

Een gebouw en kinderen van de Kamolo School in Teso Noord

Dit zijn de wc’s voor de jongens bij de Kamolo school in Teso Noord. Uiteraard met voorzieningen om je handen te wassen. Op het toiletgebouw zie je ook allemaal teksten erop. Hierop staat o.a. beschreven waarom en wanneer je je handen moet wassen.

De leerling van de Kamolo school uit Teso Noord laat zien dat hij geleerd heeft om zijn handen te wassen na het gebruik van de wc.

Dit is een waterkiosk. Hier kunnen mensen veilig drinkwater kopen tegen een klein bedrag. Een soort van mini drinkwaterbedrijf. Door te betalen voor het water, kunnen de watervoorzieningen onderhouden worden en indien nodig gerepareerd worden. Het water wordt nog steeds wel in jerrycans gehaald en op de hoofden van de vrouwen vervoerd.

Deze jongen laat trots de latrine bij zijn huis zien.

Deze jongen heeft een watervoorziening bij zijn huis en kan daardoor zijn handen wassen. Hij laat het graag zien!

Bij deze waterbron wordt nog door veel mensen water gehaald. Het water is onveilig en bevat veel bacteriën waardoor mensen ziek worden. Ook hun dieren drinken hieruit.

Deze vrouw haalt water uit de bron om te gebruiken voor o.a. het koken van het eten van haar gezin.