Districtproject Oost-Afrika Afgerond

 

SAMENWERKING ROTARY EN SIMAVI IN OOST-AFRIKA - 2016-'17-'18

 

IN OEGANDA, KENIA EN TANZANIA

 

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\4 Mijn projecten\Waterplatform\Werkmap Water\Tanzania-4-bew.jpg

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\4 Mijn projecten\Waterplatform\Werkmap Water\Drinkwater-3-bew.jpg

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\4 Mijn projecten\Waterplatform\Werkmap Water\Drinkwater-4.jpg

MEGA OPBRENGST NA 3 JAAR: 600.708,55 euro

Voor ons is het heel normaal. Veilig drinkwater uit de kraan en schone en veilige toiletten. Helaas is dit niet overal zo vanzelfsprekend.
Wereldwijd hebben 2,5 miljard mensen geen toegang tot een schoon en veilig toilet en hebben 1,8 miljard mensen geen toegang tot veilig drinkwater, met ziektes en overlijden tot gevolg. Dit geldt ook voor veel kinderen en hun families in Kenia, Oeganda en Tanzania.

In deze kwetsbare gebieden heeft Simavi een WASH-programma (Wash & Learn) opgezet. De afgelopen drie jaar was dit een programma waarin Rotary District Midden-Nederland en Simavi hebben samengewerkt. In nauw overleg met lokale partners en ondernemers, zijn vele water en sanitaire voorzieningen in scholen en dorpen aangelegd. Daarnaast hebben we de gemeenschap over goede dagelijkse hygiëne onderwezen.
Het doel was om de gezondheid van deze schoolkinderen en hun families te verbeter zodat ze uit de armoedespiraal kunnen ontsnappen!

Door met Simavi samen te werken maakte Rotary in dit project aanspraak op een multiplier van het Rijk van 1.8 en kregen we de kans ons geld op een zo duurzaam en verantwoord mogelijke manier te besteden.

Geld inzamelen voor dit project hebben we onder anderen gedaan via Wandelen voor Water, maar zeker ook via individuele projecten van onze clubs zoals wijnproeverijen, rally's of oliebollenacties of wat dan ook.
Alle opbrengst was van harte welkom en is bijna verdubbeld. Onze grote dank gaat uit naar iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!!

Naar de eindrapportage, of de samenvatting en het financiële resultaat.