© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Het nieuwe Districtsproject in Tanzania

WATER, SANITATIE EN HYGIëNE OP SCHOLEN IN ARUSHA

Rotary en Water for Life zetten zich samen in om voor 27.500 kinderen water, sanitatie en hygiëne te realiseren.

Op minder dan de helft van de scholen in lage inkomenslanden is er drinkwater en een goed en veilig toilet beschikbaar voor kinderen. Iedere dag sterven er wereldwijd meer dan 1.300 kinderen per dag ten gevolge van diarree door vervuild water, slechte sanitatie en gebrekkige hygiëne. Soms kunnen kinderen, met name meisjes niet naar school omdat er geen voorzieningen zijn.

Water, een veilig toilet en goede hygiëne op scholen in Arusha
Daarom hebben we gezamenlijk een eerste project opgezet in Arusha, Tanzania. Hier hebben wij samen met de gemeente en het waterbedrijf 20 scholen in lage inkomenswijken geselecteerd. Op deze scholen zijn geen, of veel te weinig toiletten en in de meeste gevallen geen toegang tot water. Met de fondsen die wij werven zullen we nieuwe infrastructuur aanleggen en een trainingsprogramma opzetten. Zo zullen we bijvoorbeeld de gemeente en het school bestuur trainen in budgetteren en onderhoud en beheer. Maar zetten wij ook samen met de leraren 'Health clubs' op. Hierin zitten kinderen die zich inzetten voor de gezondheid van hun medeleerlingen en een veilige schoolomgeving. Goede hygiëne, maar ook goed onderhoud en beheer zijn namelijk noodzakelijk om nu, maar ook in de toekomst de gezondheid van de kinderen te waarborgen.

 

Meer Rotaryclubs zijn nodig
Rotaryclubs Arusha, Helmond, Utrecht-West, op Seyst te Zeist en Gouda doen al mee. Wij willen graag dat meer Rotaryclubs meedoen om het project voor elkaar te krijgen.
Meedoen is een prachtige mogelijkheid om je Rotaryclub “water proof” te maken.

Wil je meer weten?
Bekijk de presentatie en video van ons Webinar;
Bezoek de site van Water for Life,
of ...
Neem contact op met Bauke Boersma, lid Waterplatform Rotary in Nederland of Chris Engelsman, voorzitter Waterplatform Midden Nederland.