Landelijk Rotary Waterseminar

https://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/12628/97xshu9gvpe3hii5imvwigp824u739gn/mailing-1.jpg

Laat je inspireren tot actie voor veilig drinkwater, sanitatie en hygiëne voor iedereen in 2030, maar ook om weerbaarder te worden voor klimaatverandering m.b.t. waterbeschikbaarheid en waterveiligheid. Deze thema’s worden bij de horens gevat in de arena van het hypermoderne, interactieve LEF Future Centre van Rijkswaterstaat op de Griffioenlaan 2 in Utrecht.

https://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/12629/ueypjsfwi3yfawyhhzdktcm5ph6cnyue/mailing-2.png

12.00 uur

Netwerklunch, ‘Watermarkt’ waar Rotaryclubs en hun projectpartners hun projecten presenteren. Doe kennis op!

13.00 uur

Plenair gedeelte met kopstukken uit de Waterwereld: prof. dr. Patrick Verkooijen - CEO van het Global Centre on Climate Adaptation, mr. drs. Peter Glas - Deltacommissaris, ir. Maarten Smits – Algemeen Directeur van Deltares, dr. Marco Schouten - CEO van Vitens Evides International en Directeur van de Foundation Water for Life. Onder de enthousiaste leiding van dagvoorzitter Marinda Hall.

 

Lancering samenwerking Rotary met waterpartijen in Nederland gericht op een gezamenlijke Water Publiciteitscampagne.

14.30 uur

Pauze, ‘Watermarkt’ en netwerken.

15.00 uur

Via een videoboodschap reageert onze Rotary President Barry Rassin op een nieuw, door Rotary Nederland geïnitieerd, Global Water Charter voor Rotary wereldwijd.

 

De 7 gouverneurs lanceren een Endownment Fund voor MSc scholarships voor het IHE Delft Institute for Water Education; de samenwerking met het IHE Delft Centre for Education wordt ter plekke bekrachtigd.

15.15 uur

Na een paneldiscussie wisselen alle aanwezigen in kleine groepen ideeën uit over: hoe maak ik mijn Rotaryclub Waterproof?

 

Plenaire afsluiting met de belangrijkste conclusies door de dagvoorzitter en slotwoord door de 7 gouverneurs.

17.00 uur

‘Watermarkt’ en netwerkborrel.

18.00 uur

Einde

https://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/12630/57zzsfbrbzhwgdemihfh74ahf548peym/mailing-3.png

Kosten per deelnemer zijn € 25,00 met dank aan Rijkswaterstaat, die ons faciliteert bij dit evenement. Aanmelden kan hier.

Voor vragen: landelijk.rotary.waterseminar@gmail.com

Zorg dat je erbij bent en graag tot ziens op 11 mei a.s.!

Met vriendelijke groet,

Namens de gouverneurs in Nederland,

Bauke Boersma

Gouverneur 2018-2019, District 1570

https://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/12631/9kzxecifg43ks6nran6scdyiuwvbw54s/mailing-4.png

Barbara van Goethem

Gouverneur 2018-2019, District 1580

https://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/12632/6zgh8tsju7uxifgyygj9xc7k9pet2j9p/mailing-5.png

 

 

Namens het Waterseminarteam 2019,
Chris Engelsman

Voorzitter

https://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/12633/2w86bmqjvsemvxncm9dd4iph4bia8sup/mailing-6.png

 

https://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/12634/vvt9tvwrf7wt8zfrrkq8npg5s5kk5syq/mailing-7.png

Deze uitnodiging is verstuurd aan alle leden van de Nederlandse Rotaryclubs