Water-Commissarissen noteer dit vast

WIJ NODIGEN JULLIE VAN HARTE UIT VOOR DE EERSTE WATERBORREL VAN ROTARY MIDDEN-NEDERLAND. WIJ HOPEN OP EEN GROTE OPKOMST!

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Webteam\4 Mijn projecten\Waterplatform\2018\Site\Waterborrel.png

NB: van de deelnemers wordt een financiële bijdrage verwacht om de kosten te kunnen dekken.

Met vriendelijke groet

Chris Engelsman

Waterplatform Rotary Midden Nederland

voorzitter 2018-2021