Over New Generations in ons district

 


New Generations D1570 is de nieuwe benaming voor DYS D1570.

Deze commissie behartigt de jeugdvraagstukken binnen ons district.
De huidige commissie is samengesteld door heeft daarmee een meerjaren beleid.
Onze commissie is op 1 juli 2017 van start gegaan en zal tot minimaal 1 juli 2020 haar focus hebben op:
● Rotaract en Interact
● Zomerkampen
● Exchange (lang en kort)

De nieuwe generatie heeft de toekomst en daarmee ook die van Rotary. Jonge en actieve leden zijn binnen Rotary meer dan welkom. Instroming van nieuwe enthousiaste aspirant leden kan onder andere gerealiseerd worden middels een doorstroom van leden vanuit Interact naar Rotaract en vervolgens vanuit Rotaract naar Rotary. Hier zijn binnen ons district inmiddels veel voorbeelden van.

De commissieleden zijn “ervaringsdeskundigen” op het gebied van Rotaract en Interact alsmede op de gebieden Zomerkampen en de Uitwisselingsprogramma’s (long term en short term). Tevens heeft de commissie zitting in het MDJC (Multi District Jeugd Commissarissen).
In augustus 2017 ontving ons district vijf jaarkinderen. Deze jaarkinderen hebben gastoudergezinnen vanuit Rotaryclubs binnen ons district

In Januari gaat onze focus naar de te organiseren zomerkampen binnen ons district en gedurende het jaar gaan wij jullie proberen te overtuigen van het feit dat de oprichting van Rotaract- en Interactclubs belangrijk zijn voor onze continuïteit én gaan wij jullie – indien gewenst - helpen om deze clubs op te richten binnen ons district.

Onze commissie staat voor vernieuwing zonder traditie over boord te gooien. Wij willen jou en jouw Rotaryclub deelgenoot maken van het belang van de Avenue Youth Service en gaan ons hiervoor de komende jaren inzetten. Hoe? Dit zal zeker niet onopgemerkt blijven.