Racademy 2005

Slimmer denken;

Innovatief denken;

Cognitief denken;

Initiërend denken;

Value denken;

Creërend denken;

Provocatief denken;

Opportunity denken……..

… allemaal denksoorten, die ons wegvoeren van de routinepatronen in ons dagelijks denken.

U zult misschien denken: “Wat moet ik daarmee?”

Wij willen u uitdagen met: “Wat kàn ik ermee!”

Deze dynamische tijd prikkelt ons om de gebaande paden te verlaten.

Dat proces begint met een andersoortige manier van denken: het hoogste goed van ieder mens. Immers, als je niet creatief bent en geen humor hebt word je geautomatiseerd!

We moeten van “Rammelend denken” naar “Parallel denken”.

Van “Ja, maar...” naar “Ja, en…”!

We moeten provoceren om creativiteit tot een routinematige activiteit te maken.

Creativiteit is namelijk een gestructureerd proces.

Vooral jonge mensen kunnen door een andersoortige manier van denken enorme sprongen voorwaarts maken in hun ontwikkeling. Stichting Racademy – voortgekomen uit Rotaract en Rotary – organiseert hiertoe voor de 3e keer een cursus in de serie voor Persoonlijkheidsontwikkeling. Ditmaal met als onderwerp Lateraal denken.

Cursusdag: vrijdag 11 maart 2005. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Universiteit Nyenrode in Breukelen (www.nyenrode.nl) en Qréacom (www.qreacom.nl) een leer- en denkfacilitator op het gebeid van innovatie en creativiteit; alles op basis van het gedachtegoed van Edward de Bono (www.debono.com). Tijdens deze cursusdag zullen de grondbeginselen van de grensverleggende manier van denken worden geïntroduceerd.

Ieder jaar biedt Racademy aan jonge studerende en werkende mensen tussen de 18 en 35 jaar, de gelegenheid om een unieke cursus te volgen. Deze cursus wordt hen aangeboden tegen een sterk gereduceerde cursusprijs van € 165,-- i.p.v. het gebruikelijke tarief van € 995,--. De netto-opbrengsten van deze cursusdag worden geïnvesteerd in de bouw en exploitatie van lagere scholen in India. Mede dankzij Racademy draait er reeds een school in Thiruvettriyur (India) met meer dan 1.000 leerlingen. Kortom: door ontwikkeling híer, ontwikkeling dáár!

U, als Rotarian dagen wij graag uit om het één persoon in uw werk- of leefomgeving mogelijk te maken aan deze geestprikkelende cursus deel te nemen. Daarmee draagt ook u persoonlijk bij aan de andersoortige manier van denken, die nodig is voor ons aller toekomst!

Mogen wij op uw medewerking rekenen?

Meld uw kandidaat aan via www.racademy.nl of via onderstaand inschrijfformulier. U doet er uzelf én de ander een onvergetelijk plezier mee.

Jeroen C. Schuuring

Voorzitter Stichting Racademy

Oud-Voorzitter Rotaract Nederland

PS: The quality of our thinking will determine the quality of our future (Edward de Bono)

INSCHRIJFFORMULIER

INFORMATIE DEELNEMER

Naam deelnemer :

Adres :

Postcode / woonplaats :

Telefoon :

E-mail (svp invullen ivm nader informatie) :

Bedrijf :

P.S. bij meerdere deelnemers die u in 1 keer wenst op te geven toch s.v.p. voor elke deelnemer een apart formulier invullen.

EXTRA SPONSORING VOOR SCHOLENBOUW

Indien gewenst kan jezelf of het bedrijf waarvoor je werkzaam bent de scholenbouw in India extra ondersteunen. Kruis s.v.p. de gewenste vorm van extra sponsoring aan:

Link naar het bedrijf op www.racademy.nl ad € 50,00

Plaatsing van een bord of vlag op de daglocatie op 4-10-2003 ad € 195,00

Vrijwillige bijdrage aan dit project ad € …...

FACTURERING

We vragen u het verschuldigde bedrag over te maken op Rabobank rekening 12.19.19.862 t.n.v. Stichting Racademy o.v.v. de naam van de deelnemer(s).

Hierbij verklaart ondertekenende partij dat bovenstaande informatie naar waarheid is ingevuld en dat het verschuldigde bedrag voldaan zal worden.

Handtekening deelnemer:

Plaats: ………………………………………

…………………………………………………

Datum: ………………………………………

Het ingevulde formulier kunt u zenden aan:

Stichting Racademy

P/a Westerstraat 98

2613 RK Delft