Ryla 2021 op 30 april, 1 en 2 mei 2021

 

Rotary International logoRYLA 2020 kon in verband met de Coronamaatregelen geen doorgang vinden.

In samenspraak met het Klein Staf Beraad (bestuur) van district Midden Nederland heeft de RYLA-commissie helaas moeten besluiten dat deze editie geen doorgang kan hebben. Hier zijn twee hoofdredenen voor.

De eerste reden is dat de actuele Corona omstandigheden dusdanig zijn dat het evenement – dat 48 deelnemers vanuit de jongerendoelgroep gedurende een weekend verbindt met circa 50 coaches vanuit de ouderendoelgroep – in fysieke vorm teveel aanpassingen behoeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het principe van de studenten-introductieweek waar premier Rutte ons op heeft geattendeerd en op quarantaineweken voor diegenen die uit risico-vakantiegebieden komen.

De tweede reden is dat sinds medio maart 2020 onze samenleving dusdanig snel veranderd is van volledig fysiek naar deels digitaal dat het actueel maken van RYLA van een volledig fysiek programma naar een actuele hybride vorm in een dergelijk tijdsbestek niet haalbaar is gebleken.

Momenteel is de RYLA-commissie het huidige fysieke programma naar een hybride en volledig Coronaproof model aan het ombuigen zodat ook dit evenement zich heeft aangepast aan de huidige samenleving. Om niet aan onze hoge kwaliteitstandaard te hoeven inboeten is hier tijd voor nodig. Rotary draait tenslotte om de beroepskant en ethiek.

Op 30 april, 1 en 2 mei 2021 zal de RYLA dan ook plaats hebben in een naar deze tijd aangepaste hybride model.

Het spreekt voor zich dat alle aangemelde deelnemers en coaches door ons op de hoogte worden gebracht wanneer de aanmeldmogelijkheid hiervoor geopend is. Wij verwelkomen jullie graag bij RYLA 2021!

Tenslotte willen wij benadrukken dat district Midden-Nederland geen enkel risico op verdere verspreiding van het Covid19-virus neemt en altijd zal anticiperen op de huidige actualiteit.

Rotary Opens Opportunities!

Namens Klein Staf Beraad
Ron G.J. Bolderman
Gouverneur

Namens RYLA-commissie
Mieke Bot
Voorzitter a.i. Discie RYLA