© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief februari 2022


MAANDBRIEF FEBRUARI 2022


De beperkende maatregelen rondom COVID-19 zijn zo goed als voorbij. Daar ben ik uiteraard erg blij mee. Clubs komen weer fysiek bij elkaar. Mijn bezoeken aan de clubs zijn weer op locatie. En we kunnen weer aan de slag met onze activiteiten zoals we dat gewend waren: People of Action! 

Deze maand wil ik stilstaan bij Ledenwerving en Empowering Girls, naast uiteraard de vaste rubrieken Kunst en Agenda.

Ledenwerving     

In Corona-tijden was het leggen van nieuwe contacten best een uitdaging. Dat geldt in de persoonlijke sfeer, maar ook voor Rotaryclubs bij het werven van nieuwe leden.   

Nu dit achter ons ligt, biedt het de mogelijkheid aspirant leden te verwelkomen op onze bijeenkomsten en zo mogelijk onze club uit te breiden. En welke club wil dat nou niet? Landelijk is er een actie waar ik graag je aandacht voor vraag:  
De Week van de Open Clubbijeenkomsten van 4 t/m 9 april 2022. Een nieuw initiatief om meer mensen kennis te laten maken met Rotary- en Rotaract clubs in Nederland. Zorg ervoor dat jouw club ook meedoet.

 MEER INFORMATIE 

 Aansluitend op deze actie is het goed ook eens te kijken naar wat anderen doen om hun ledenaantal te vergroten. Lees HIER wat aandacht voor oude contacten kan opleveren. 

Een inclusieve clubcultuur is in dit kader een belangrijke basis. Ontbreekt die basis, dan kunnen potentiële leden zich niet welkom voelen en krijgen nieuwe leden - en zelfs oude leden – mogelijk de indruk dat ze er niet helemaal bij horen. Deze new online course ((My Rotary login vereist) geeft handvatten om diversiteit, gelijkheid en inclusie ter discussie te stellen en veranderingen door te voeren die nodig zijn om je club meer inclusief te maken.  

Een ‘gezonde’ club is een ander fundament. De onlangs herziene Club Health Check (PDF) helpt Rotary- en Rotaract-clubs hun uitdagingen te identificeren en aan te pakken, zodat ze relevant kunnen blijven, zowel voor de leden als voor de omgeving. Volg de stappen aan het eind, waar je de score van je club kunt optellen en een actieplan kunt opstellen.  

Empowering Girls 

Empowering Girls, het thema van Rotary-president Shekhar Metha, is in ons district D1570 met verve opgepakt door Youetta de Jager en haar commissieleden. De commissie Empowering Girls bestaat uit 6 vrouwen en, jawel.....1 man. En wat voor één: een ex-beroepsmilitair. Lees HIER waarom hij in de commissie zit......   

De commissie heeft als doel bewustwording en concrete hulp. Dat doen ze door middel van projecten die leiden tot concrete kansen voor meisjes en vrouwen om zichzelf te ontplooien, te ontwikkelen in hun loopbaan of bij te dragen aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Dat gebeurt lokaal, in Nederland, maar ook in samenwerking, internationaal, met andere Rotarians en andere samenwerkingsvormen. 
Tijdens het Rotary Festival in mei presenteert de commissie het thema Empowering Girls

Kunst 

En dan mijn vaste rubriek Kunst. Bij mijn bezoek aan de RC Utrecht Kromme Rijn kwam ik in contact met Jeroen Hermkens, lithograaf en kunstschilder. Met hem en zijn geweldig mooie werk wil ik je HIER graag kennis laten maken.  

 Agenda 

Wat staat er binnenkort op onze Rotary-agenda? 

  • 19 maart. Aad Otto, inkomend gouverneur D1570, nodigt je uit om deel te nemen aan de korte District Assembly en District Trainingsdag op 19 maart in Soesterberg. Geef je HIER bijtijds op. 
  • 26 maart. Het People of Action Mediaseminar ‘PR en Media’, een initiatief van Pieter Schut (Rotary Public Image Coördinator, RPIC), is volgeboekt. Er was gerekend op 100 deelnemers, maar er hebben zich 300 Rotarians aangemeld. Door de enorme toeloop wordt het seminar verplaatst van Beeld en Geluid op het Mediapark naar het Spant! in Bussum, een theater waar ook veel mediageschiedenis is geschreven. 
  • 15 mei. Het Rotary Festival op 15 mei in DeFabrique te Maarssen. Het programma krijgt gestalte. Het wordt een geweldig festival dat je niet mag missen. Lees HIER meer over het programma.