© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief augustus 2021


                                                                                                                                                                       Augustus 2021

                                                       

De zomervakantie is voorbij, we starten weer met onze projecten en clubavonden. En, we zien elkaar na lange tijd weer in levenden lijve! Dat is natuurlijk geweldig. 

Ook ik verheug me op de bezoeken aan de clubs. Die wil ik dit jaar wel anders invullen. Het gesprek met het Bestuur – indien gewenst – kan ook online, bijvoorbeeld via Zoom of Teams. Het blauwe formulier maakt plaats voor Club Central dat automatisch de info uit LEAD invult, en daarmee niet meer dan een tool is voor de club zelf. En ik wil graag de nieuwe Rotary-thema’s toelichten: Vitaliteit, Diversity-Equity-Inclusion, Empowering Girls en Environment. Voor de rest is de invulling aan de club zelf. Ik ben nieuwsgierig naar wat een club zoal doet en zie uit naar het bezoek. 

Als gouverneur heb ik ook een landelijke taak. Er bestaat niet zoiets als een Rotary Nederland. Nee, de zeven districten zijn autonoom, maar er zijn wel landelijke taken. Ik heb als portefeuille IT en Financiën en werk nauw samen met het uitvoerend orgaan RAN (Rotary Administration Nederland). Samen met mijn voorganger ben ik al een jaar bezig met een nieuw IT beleid, een digitale transformatie voor Rotary leden, waarvoor een nieuw systeem nodig is. Nadruk ligt op een app voor smartphone of tablet. Dat wil ik doen samen met een landelijk team van deskundigen. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan bij mij aan. 

En dan het mooie nieuws dat het landelijke Rotary Festival op 15 mei 2022 doorgaat! 132 clubs doen mee met bijna 30 stands en 2700 leden hebben zich aangemeld. Het wordt echt een feestje! Een kernteam is inmiddels gestart met de organisatie. Charles Groenhuijsen en de Space Buzz hebben hun medewerking al toegezegd. We houden je op de hoogte. 

Voor het wereldwijde thema Empowering Girls heb ik een aantal krachtige vrouwen in ons district uitgenodigd om een actieplan op te stellen. Ook daarover horen jullie meer. 

Coen Hoencamp 
Gouverneur D1570 

IN DEZE MAANDBRIEF 

Start van nieuw focusgebied Environment 

Op het gebied van klimaatverandering neemt Rotary zijn verantwoordelijkheid met het nieuwe 7e focusgebied Environment. We geven dit hoge prioriteit en starten op 4 september op het Rotary Foundation - seminar dat geheel is gericht op dit focusgebied. Verder is de Environment commissie van district 1570 op zoek naar een contactpersoon in elke club. Registreer daarvoor je milieucommissaris in LEAD. 

Each One, Brings One 

Deze Rotary-maand staat in het teken van UITBREIDING. Het ledenaantal is voor elke club een issue. Je wilt toch minimaal dat het aantal leden op peil blijft. En als je je dan realiseert dat er nog zoveel potentiële kandidaten zijn, hoe kom je die dan op het spoor. Hier ligt een taak voor ons allemaal; indien gewenst met hulp. Vera Verburgt, nieuwe voorzitter van de Districtsledencommissie, wil je graag helpen. Meer.

Diversity Challenge NOW

Ter viering van de Nederlandse Diversiteitsdag op 5 oktober 2021 vindt in de week daaraan voorafgaand de Diversity Challenge NOW plaats. Dit is een initiatief van de Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Commissie van Rotaryclub Hilversum International. Loop, ren of rijd een door mensen aangedreven voertuig en zet een extra stap voor Diversiteit & Inclusie!

Kunst! 

Kunst en cultuur verrijken ons leven. Daar ben ik van overtuigd. Daarom wil ik in mijn Maandbrief ook aandacht besteden aan kunstenaars, musici en anderen uit die sector. Dit keer Krikor Momdjian wiens kunstwerk ‘Seasons come seasons go (duality)’ centraal stond bij de laatste gouverneurswissel.