© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

.

De Districts Commissie Vocational Service zette in juni 2021 een enquête uit onder de 72 clubs van ons district. Doel van de enquête was zicht te krijgen op de aandacht die aan Vocational Service wordt gegeven en te peilen in hoeverre er behoefte bestaat aan ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van het Vocational Service programma.

En wat bleek? De meeste clubs hebben een Vocational Service commissie. Ook clubs zonder commissie besteden aandacht aan het onderwerp. Zelfs als men aangeeft niet expliciet aandacht te besteden aan Vocational Service, dan nog worden er activiteiten georganiseerd. Dat merkte Elske van de Fliert ook tijdens de laatste RLI. Daar hield zij een voordracht over wat Vocational Service inhoudt en wat je er mee kunt in je club. Tijdens deze voordracht gaf zij voorbeelden van wat er binnen Vocational Service aan activiteiten georganiseerd kan worden. Eén van de deelnemers merkte verbaasd op: “Dit doen wij allemaal, maar wij noemen het geen Vocational Service!”

Met Vocational Service onderscheidt Rotary zich van andere serviceclubs. Paul Harris zag dat hij en zijn Rotarians van het eerste uur vanuit hun professie dienstbaar konden zijn aan de samenleving. Bevlogenheid, vakmanschap en ethiek staan dan ook voorop bij Rotarians. Binnenkort komt de Districts Commissie Vocational Service met een filmpje waarin dit nog verder wordt toegelicht.

De enquête besteedde ook aandacht aan de wijze waarop de clubs ondersteund willen worden op dit onderwerp. Hierbij kwamen drie thema’s naar voren:

  • Versterken van het bewustzijn van de inhoud en het belang van Vocational Service
  • Stimuleren om woorden in daden om te zetten bij de beroepsuitoefening van individuele leden
  • Inhoud geven aan het jaarprogramma

Om clubs hiermee te helpen, worden drie kleinschalige bijeenkomsten gehouden. Alle clubs uit ons district zijn daarbij van harte welkom. De genoemde drie thema’s staan centraal en we verwachten dat het uitwisselen van ervaringen, de inbreng van de deelnemers en die van onze commissie een stimulans zijn voor nog meer activiteiten op het gebied van Vocational Service.