© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Doneren en Nalatenschap aan Rotary

Giften aan Rotary's Endowment zorgen ervoor dat toekomstige Rotarians over de middelen zullen beschikken die ze nodig hebben om jaar na jaar duurzame projecten te ontwerpen en uit te voeren.
Rotary streeft ernaar de waarde van uw gift aan de Endowment te verhogen door uw initiële bijdrage te behouden en te investeren en slechts een deel van de inkomsten uit te geven. 
Deze strategie ondersteunt de huidige doelen van Rotary en genereert tegelijkertijd fondsen die het werk van toekomstige Rotarians die zich inzetten voor Doing Good in the World, zullen bevorderen.

Doneren

Via de rode doneerknop komt u op de internationale site, waar (nog) meer informatie te vinden is.
Daar brengt de rode 'donateknop' u bij de pagina waar de keuze gemaakt kan worden voor het beoogde fonds, munteenheid en dergelijke.
Sommige browsers, w.o. Chrome kunnen op (automatisch) 'vertalen'  worden ingesteld. Wel zo fijn gezien het onderwerp!

                                                                                                     

Nalatenschap

Uw erfenis, de belofte van Rotary 
Geef vandaag nog aan de Endowment en kijk hoe de waarde van uw gift groeit en investeringsinkomsten gemeenschappen verbeteren. 
Stel uw toekomstvisie vast door een toezegging aan de Stichting op te nemen in uw testament of boedelplan.

Nu en voor altijd impact maken 
Jaarlijkse giften aan de Foundation helpen mensen over de hele wereld om vandaag een beter leven te leiden. Geplande giften aan Rotary's Endowment ondersteunen voor altijd dezelfde levensveranderende programma's.

                                                  

Stelt u zich de enorme impact voor van uw nalatenschap na meer dan 100 jaar investeren, niet alleen in de markten maar ook in duurzame projecten die levens veranderen.
Lees meer in de folders hieronder of neem contact op via het contactadres.

                                          Folder Nalatenschap                Folder Geven op Naam               Contact: emga@rotary.nl

Zie ook: de Nederlandse Site (w.o. de Jaarverantwoording) en Rotary International (Engelstalig)