Het mileu: nieuwe 'area of focus'

De Rotary Foundation Trustees en de Rotary International Board of Directors hebben allebei unaniem ingestemd met het toevoegen van een nieuw aandachtsgebied: het ondersteunen van het milieu.

De afgelopen vijf jaar is meer dan 18 miljoen dollar aan wereldwijde bijdragen van de Foundation toegewezen aan milieu-gerelateerde projecten. Door een apart aandachtsgebied te creëren om het milieu te ondersteunen, krijgen Rotaryleden nog meer manieren om positieve veranderingen in de wereld teweeg te brengen en onze impact te vergroten.

Het ondersteunen van het milieu wordt Rotary's zevende aandachtsgebied, categorieën van serviceactiviteiten die worden ondersteund door wereldwijde donaties, zgn. Grants. Het sluit aan bij vredesopbouw en conflictbeheersing; ziektepreventie en behandeling; water, sanitaire voorzieningen en hygiëne; gezondheid van moeder en kind; basisonderwijs en alfabetisering; en communautaire economische ontwikkeling.

Grant-aanvragen voor projecten worden vanaf 1 juli 2021 aanvaard. Er zal worden gestreefd naar giften en toezeggingen van Rotarians en anderen om wereldwijde ondersteuning te bieden voor het nieuwe aandachtsgebied.

Meer informatie over dit nieuwe doel wordt binnenkort bekend gemaakt.