Nieuwsbrief Gouverneur April '20

 

Nieuwsbrief april 2020

 

  

Samen zien we een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen voor duurzame verbetering wereldwijd, in onze eigen gemeenschap en in onszelf.


Dag Rotarians!

Hoe gaat het met jullie?

Vorige keer heb ik stil gestaan bij de snel veranderende wereld. En inmiddels hebben we geen zicht op de duur van deze veranderende wereld maar hebben we wel een indicatie over de duur van deze veranderingen.
Maar wat blijft is ook duidelijk: Rotary is een club waar je in goede en slechte tijden bij hoort en die de weg zoekt om met elkaar mooie dingen te doen voor de wereld: ver weg en heel dichtbij. Dat zoeken doen we ook met elkaar. Alle initiatieven kunnen door de leden opgepakt worden. Daar is geen structuur voor nodig. De burgerkracht oftewel Rotarykracht zit in ons allemaal. We zijn People of Action!
Ik zie ook hoopvolle initiatieven en ook dat clubs nieuwe leden digitaal installeren. Heel mooi dat daar de weg in gevonden is.

Ik heb inmiddels digitaal een officieel clubbezoek gebracht aan de RC Naarden-Bussum. Bij andere clubs doe ik dat natuurlijk ook graag.

ONDERWERPEN IN DEZE NIEUWSBRIEF

● Uitnodiging DA op 9 mei per ZOOM
● Wat gebeurde er in het District en onze actuele Social Media
● Berichten van de DCC met:
- Voorlopige uitslag enquête onder Clubvoorzitters
- Communicatie tips in digitale tijdperk
● Tip van de Gouverneur: korting op de betaalde ZOOM-versie
● Handleidingen ZOOM in de bijlage

DE DISTRICT ASSEMBLY OP 9 MEI A.S.

De District Assembly (de besluitvormende vergadering over de begroting, jaarrekening en benoemingen) zou hebben plaatsgevonden op 7 maart voorafgaand aan de PETS. Dat kon niet doorgaan. De DA was daarna gepland op 27 juni, maar omdat nog onzeker is op welke schaal de Rotary Fair/Discon kan plaatsvinden zal de DA digitaal (via ZOOM) plaatsvinden en wel op zaterdag 9 mei van 10 tot 11 uur.

Deze ZOOM-bijeenkomst is informatief. De besluitvorming is schriftelijk via het bestuur. Zoals altijd zijn alle leden welkom. Wil je deze bijeenkomst bijwonen dan kan je je hier aanmelden; doe dit uiterlijk 7 mei. Je ontvangt later de uitnodiging met de code voor de bijeenkomst. Het bestuur ontvangt deze week een bericht over de besluitvorming.

Belangrijk: meld je opnieuw aan als je dit al eerder had gedaan voor de oude datum (7 maart)!

WAT IS ER INMIDDELS ALS DISTRICT OPGEPAKT?

De PETS is digitaal aangeboden voor inkomende voorzitters. Het was een korte 1 uur durende ZOOM-bijeenkomst waar vooral vooruitgekeken is naar het jaar 2020- 2021.
Waarin Ron Bolderman heeft benadrukte dat Flexibiliteit, Vitaliteit en Zichtbaarheid, het driejarig programma helemaal past bij de komende jaren. De wijze waarop staat vrij aan iedere club.

Gebleken is dat veel clubs behoefte hebben aan inzicht in wat de collega RC-clubs ondernemen in deze tijd.
Onder de noemer: Rotary People of Action en Rotary Helpt worden de diverse initiatieven zichtbaar gemaakt. Laat je inspireren door je collega’s! En plaats ook je eigen initiatieven!

Ons district is onder de naam @D1570NL actief op Twitter. Heb je geen Twitter? Op onze website vinden jullie nu alle Twitter berichten over de activiteiten van de clubs.
Veel vind je ook op onze Facebookpagina. Volg ons ook daar. Op de Facebookpagina van Rotary in Nederland wordt onder de titel Rotary Corona Actie Nieuws iedere dag een actie van een club in Nederland op het gebied van de crisis opgenomen. Ook zo maken we de slogan People of Action waar.

BERICHT VAN DE DCC: PR & COMMUNICATIE

De enquête onder de clubvoorzitters
Deze keer gaan we in op de voorlopige uitslag van de enquête die wij onder voorzitters van onze Rotaryclubs hebben gehouden en behandelen we enkele e-learning-mogelijkheden.

Allereerst is een enquêteur ontzettend blij en verrast als de response bijna de 100 % raakt.
De openingsvraag was óf en hoe Rotaryclubs gestart zijn met online bijeenkomsten. Ook hier zien wij een hoge score, nl. 96% komt regelmatig online bijeen, waarvan 96% met ZOOM. Vandaar dat wij twee handleidingen voor het gebruik voor ZOOM bijsluiten om alle mogelijkheden te kunnen verkennen.
Rotaryclubs houden vast aan hun clubritme, 93% komt wekelijks bijeen, 3 clubs doen dat tweewekelijks of minder. De inschatting van de attendance doet vermoeden dat niet iedereen aangehaakt blijft; 70 % schat de attendance op 75% of meer, 25% schat haar aanwezigheid op minder. Merkwaardig genoeg lijkt de online situatie nauwelijks invloed te hebben op het aantal vertrekkende of nieuwe leden. Wel leidt de nieuwe situatie tot een grote invloed op het service werk. 36% schat dat er minder serviceprojecten worden uitgevoerd, terwijl een kleine 10% denkt juist meer en soms andere projecten in deze tijd te doen.
In de volgende nieuwsbrief volgt meer feedback na sluiting van deadline 28 april.

E-Learning
We beloofden ook regelmatig de mogelijkheden van e-learning te behandelen. Allereerst informeren wij je over de weg naar de voortreffelijke site van Rotary International, waar je tal van mogelijkheden vindt. Log in op site van RI door via de button ‘My Rotary’. Zo nodig eerst een account aanmaken. Klik daarna hier voor een overzicht van het aanbod. Er wordt gevraagd om in te loggen op het Learning Center.
Je vindt er korte, maar ook langere cursussen over het aanvragen van een Grant, het mentorschap, en diverse trainingen voor rollen binnen je Rotaryclub, zoals voorzitter, secretaris, penningmeester of commissievoorzitter en kies hier je commissie.

Een volgende keer gaan wij uitgebreider in op een scala van online trainingsmogelijkheden en leggen wij je de weg uit naar de documenten, die je kunt gebruiken voor diverse clubactiviteiten

TIP VAN DE GOUVERNEUR

Zoals uit het voorgaande blijkt is ZOOM het meest gebruikte programma voor bijeenkomsten. Mocht je club overwegen de betaalde versie hiervan aan te schaffen, maak dan gebruik van de korting die Rotaryclubs kunnen krijgen. Dit is een aanbod binnen “Rotary Global Awards”.Klik op het plaatje!

Ik wens jullie allemaal veel sterkte maar ook plezier tijdens deze bijzondere dagen van saamhorigheid. De zorgen over onze naasten, de maatschappij en de wereld verder weg zijn groot. Het blijft zoeken naar de balans van de zorg over het grote geheel en je persoonlijke wereld. Gelukkig kunnen we dit delen met onze mede-Rotarian. Juist nu.

Nel Sangers
Gouverneur 2019-2020
Mail: DG2019-2020@rotary-d1570.nl