Nieuwsflits Gouverneur (Corona)


Dag Rotarians,

De ontwikkelingen na de uitbraak van het Coronavirus volgen elkaar snel op.
Hier een update over de stand van zaken in ons district:


-

Diverse district bijeenkomsten zijn afgelast, uitgesteld of in een andere vorm gegoten. Daar zal ik verderop in deze Nieuwsbrief een overzicht van geven.

 

-

Ik krijg veel vragen over het beleid van Rotary. Daar kan ik duidelijk over zijn:
Iedere Rotarian neemt zijn verantwoordelijkheid met in achtneming van de landelijke richtlijnen en adviezen van de deskundigen. Natuurlijk maakt iedereen uiteindelijk de afweging of je daarin een aanscherping wilt aanbrengen.
Voorop staat dat wij, als Rotarians, er alles aan zullen doen om onnodige verspreiding te voorkomen gezien de maatschappelijke ontwrichting die het corona virus met zich meebrengt.

 

-

T.a.v. de bijeenkomsten die jullie als clubs organiseren, inclusief de reguliere bijeenkomsten, is mijn advies met elkaar die afweging te maken. Jullie nemen daarvoor de verantwoordelijkheid die ook bij jullie hoort.

 

-

Wanneer je met mij wilt sparren kun je mij te alle tijden bellen: 06-20072508


PETS

De districtsactiviteiten:
De leermodules voor inkomende voorzitters worden zo veel mogelijk digitaal aangeboden. Ron Bolderman, onze inkomend-gouverneur, zal betrokkenen daar over informeren.

DISCON

De jaarlijkse District Conferentie wordt verplaatst van 9 mei naar 27 juni. Het wordt een Rotary Fair gecombineerd met de District Assembly en de Gouverneurswissel. Plaats blijft hetzelfde: Landgoed De Reehorst in Driebergen, naast station Driebergen-Zeist.

RYLA

Is verschoven van 3 t/m 5 april naar 28 t/m 30 augustus

RBC

De komende Regionale Bestuursbijeenkomsten zijn afgezegd of gaan digitaal door. Contact loopt via jullie Assistent-Gouverneurs.

DCC

Het DCC-seminar (Promotie en Communicatie) van 18 april wordt verschoven naar het najaar. Contact via de District Communicatie Commissie.


Veel groeten en wijsheid toegewenst,


Bezoek voor actuele informatie onderstaande sites

Nel Sangers,
Gouverneur 1570 Midden-Nederland

Covid-19-informatie van het RIVM
Covid-19-informatie van de WHO


Lees ook het bericht van onze Wereldpresident