Nieuwsbrief Gouverneur Mei '20

 

Nieuwsbrief mei 2020

 

  

Samen zien we een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen voor duurzame verbetering wereldwijd, in onze eigen gemeenschap en in onszelf.


Dag Rotarians!

De lente gaat over in de zomer: We kijken weer vooruit met optimisme. Vele clubs beginnen weer na te denken over de 30 deelnemers bijeenkomsten en hoe kunnen we vooral buiten ontmoetingen organiseren. Een frisse start maken. Ik word graag op de hoogte gehouden van jullie ideeën.
Nieuwe ideeën hebben we ook nodig voor onze derde pijler dit jaar en komende twee jaren: ‘Zichtbaarheid’. Vandaar de oproep om ideeën aan te leveren voor acties die ons als ’Rotary People of Action’ ondersteunen. Zie de oproep in deze Nieuwsbrief en op onze site.

ONDERWERPEN IN DEZE NIEUWSBRIEF

● Terugkoppeling DA op 9 mei
● Foundation: District Grants toegekend voor Covid-19 projecten
● Wat gebeurde er in het District en onze actuele Social Media
● Welke Rotary Club bedenkt de meest ludieke PR-actie?
● Tips van de Gouverneur: de Clean up Challenge 6 juni en virtueel naar Honolulu
● Handleidingen ZOOM nu in de Toolbox. Zie hier ook alle People of Action tools!

DE DISTRICT ASSEMBLY OP 9 MEI JL.

De eerste digitale DA van ons district is een feit. Vele van jullie konden er niet bij zijn maar op de districtssite is deze terug te zien via deze link. Ook de presentatie en de jaarstukken zijn daar te vinden. De stemming vond achteraf en elektronisch plaats.

 

WAT IS ER INMIDDELS ALS DISTRICT OPGEPAKT?

District Grants en de Rotary Foundation in coronatijd
De veerkracht van Rotary is ook te zien bij de vele corona-hulp-acties die in ons district op touw zijn gezet. De Facebookpagina van Rotary Nederland (#Rotary Corona Actie Nieuws) licht ze uit en meer dan eens staan daar projecten van clubs uit ons district in. Ze staan ook op onze FB-en Twitterpagina. Voor wie geen account heeft: de Twittermeldingen zie je op al onze webpagina’s.

De District Grants konden dit jaar al ingezet worden voor Covid19-acties die al uitgevoerd zijn. Dit zijn twee voorbeelden van reeds uitgevoerde acties met een toekenning:
Club Soest-Baarn (afl. 48) kon met behulp van een District Grant van de Rotary Foundation 2000 medicinale mondkapjes beschikbaar stellen aan huisartsen in Soest en Baarn.
Club Schoonhoven
(afl. 44) realiseerde een ‘visitekar’, waardoor ouderen weer veilig bezoek kunnen ontvangen.
Meer clubs komen in aanmerking voor een District Grant; die projecten worden binnenkort uitgevoerd.

Om de district Grants mogelijk te maken is ook de vrijwillige bijdrage aan de Foundation Annual Fund belangrijk.
Deze bijdragen
voor het Rotary Foundation Annual Fund voor het lopende Rotaryjaar dienen vóór 1 juni te zijn overgemaakt naar The Rotary Foundation in Europa.
Alleen dan tellen ze over drie jaar mee in het door het district te besteden geld aan District Grants en Global Grants.

Daarom een dringend verzoek aan de clubs die er nog niet aan toe gekomen zijn om een bijdrage over te maken.
IBAN: DE51 3007 0010 0255 0200 00 (BIC code DEUTDEDDXXX) t.n.v. Rotary Foundation onder vermelding van “bijdrage Annual Fund” met Naam en Nummer van jullie Rotaryclub.
Zeker zijn van tijdige verwerking? Laat Lies van Wijngaarden dan weten dat de club een donatie deed.

Disaster Response Fund
The Rotary Foundation
heeft $ 4,7 miljoen beschikbaar gesteld voor wereldwijde hulpverlening aan het Disaster Response Fund. Dit fonds is opgericht om Rotaryclubs en districten in rampgebieden te ondersteunen in hun acties om gemeenschappen te helpen.
Hoezeer Nederland ook door het virus is getroffen, het is nog vele malen erger in andere delen van de wereld. Als Rotarians is het nu de gelegenheid om solidair te zijn met de vele getroffenen en als PEOPLE OF ACTION de krachten te bundelen. Dat kan op verschillende manieren:

1 Door te doneren aan het Disaster Response Fund van de TRF: individueel of als Rotaryclub. De Nederlandse Rotary Foundation heeft de ANBI status waardoor individuele donaties aftrekbaar zijn.
2 Clubs kunnen via District Grant projecten dichtbij of verder weg ondersteunen. Projecten die gericht zijn op de bestrijding van COVID-19 dit is ondertussen al een succes.
3 Global Grants; COVID-19 gerelateerde Global Grant projecten worden met voorrang behandeld. Juist in deze tijd is Rotary nodig; als Rotarians kunnen wij het verschil maken!

Vragen of hulp nodig? Mail naar trf-voorzitter@rotary-d1570.nl of d1570grants@gmail.com

 

End Polio Now – Gates Foundation blijft steunen
In de media ontstond verwarring over de voortzetting van de Bill en Melinda Gates Foundation (BMGF) van hun steun aan Polio Plus/End Polio Now.
Voor alle duidelijkheid: er is geen sprake van stopzetting van die steun. Zoals ze zelf schrijven:
The Bill & Melinda Gates Foundation remains committed to its core areas of focus including reducing infectious disease, eliminating extreme poverty, and improving U.S. public education.

Kortom, de komende 3 jaar geldt de 2-to-1 match; een donatie aan End Polio Now wordt verdrievoudigd door Gates’ stichting. Dus ook onze End Polio Now tulp staat het komende jaar weer centraal in de mooie campagnes die we met elkaar opzetten.

 

VERSLAG VAN ONZE PEACE FELLOW, SOFIE VAN LONDEN

Sofie heeft de Discon van D1550 “75 jaar Vrede en Veiligheid” op 16 mei bijgewoond, via livestream, met gasten uit buiten- en binnenland en 250 kijkers!
Accent: de rol van Rotary bij vrijheid en veiligheid, de eerste pijler van Rotary. Er werd gesproken over het Rotary Peace Fellowship Programma door Ann-Britt Åsebol, Zweeds Parlementslid en Rob Sijstermans, (Peace Fellow), bevestigde de waarde ervan: hij zet zich in bij Instituut Clingendael voor internationale conflictbeheersing.

Jan Brabers sprak over Rotary in WOII en concludeerde dat Rotary alleen kan gedijen in vrijheid. Peter van Uhm, (Oud-Commandant der Strijdkrachten) benadrukte het belang van samenkomen en verzoening na conflict, om samen verder te gaan en wraak te voorkomen. Hij benadrukte eigen verantwoordelijkheid, transparantie en integriteit, ook in conflict. Besluiten worden genomen, zonder alle informatie te hebben, je doet je best. Als achteraf blijkt dat het niet uitpakt als je had uitgewerkt, moet je dat uitleggen en begrip geven en krijgen. Hij haalde Yehuda Bauer aan die een 11e amendement voor de Bill of Rights suggereert: ‘gij zult geen slachtoffer zijn, gij zult geen dader zijn en gij zult geen toeschouwer zijn’.

BERICHT VAN DE DCC: PR & COMMUNICATIE

Welke Rotaryclub bedenkt de meest ludieke PR-actie?
Ook in dit Corona tijdperk kunnen om ons heen veel nieuw servicewerk verrichten. En tegelijkertijd zien wij tal van problemen nabij rondom samenwerken.
Toch hebben vele Rotaryclubs creatieve en toepasselijke serviceprojecten bedacht, zoals uit onze recente enquête gebleken is.
Daar willen wij in ons district verder gevolg aan geven door service-activiteiten met een hoge zichtbaarheid en rond het thema ‘People of Action’ te stimuleren.

Wij stellen € 500,= ter beschikking voor de vijf meest creatieve Rotaryclubs die in de Lockdowntijd tot eind juni met een serviceproject bezig zijn.
Rotaryclubs die uiterlijk 3 juni een serviceproject ontwerp indienen, dat voldoet aan de criteria: Coronacrisis – zichtbaarheid – People of Action, zullen door een jury gewaardeerd worden.

De vijf meest in het oog springende acties kunnen rekenen op € 500, = financiële en publicitaire steun. Juist campagnes die ons het komende jaar ook als voorbeeld kunnen dienen voor de andere clubs zijn welkom.
Inleveren van de projectvoorstellen doe je door inzending aan de DCC van ons district, uiterlijk 3 juni 2020.


 

TIP VAN DE GOUVERNEUR

Doe mee aan de Clean-up Challenge op 6 juni!
Graag nodigen Club Huizen Gooimeer en de Clubs van Amsterdam jullie uit om op zaterdag 6 juni een "1.5 meter Clean-up Challenge" te doen; bij je thuis, op straat, in het park, in je eigen buurt, waarbij je niet alleen 1,5 meter afstand houdt, maar ook gedurende 1 tot 2 uur de 1,5 meter om je heen opruimt. Gebruik handschoenen, een grijper en een geel Rotaryhesje, wees zichtbaar ook voor je eigen veiligheid! Meer info.

 


Helemaal naar Honolulu?

Nee, dat hoeft niet: de conventie in Honolulu komt digitaal naar ons toe! Thuis in tropische sfeer genieten van een wereldwijd Rotary-event!


Afbeelding met blauw, teken, vrouw, vasthouden

Automatisch gegenereerde beschrijving


Wellicht iets om als club met elkaar te beleven. Een unieke gelegenheid!

Klik op het plaatje voor meer informatie.

Veel vreugde bij, maar ook het delen van verdriet de komende weken tijdens de mogelijke fysieke bijeenkomsten. Wellicht gaat de virtuele ontmoeting blijvend onderdeel uitmaken van ons repertoire. Wie zal het zeggen. Het weer verkennen van de wereld in een andere wereld. Meer afstand maar toch zo dichtbij.

Nel Sangers
Gouverneur 2019-2020
Mail: DG2019-2020@rotary-d1570.nl