Maandbrief juni 2019

MacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570 DG 2018-19:logo's:Samen_sterker_details XXXXs.png
MAANDBRIEF

JUNI 2019

MacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570 DG 2018-19:logo's:be the inspiration.png

 

DANK

 


 


Nog een paar dagen en dan is mijn Rotary jaar 2018-2019 als Gouverneur van District 1570 ten einde en draag ik het Gouverneurschap over aan Nel Sangers.

Ook binnen de Rotarclubs, in ons district maar overal in de wereld, worden in deze periode de bestuurswisselingen gevierd. De ene Rotaryclub doet dat op een eigen clubavond en een andere Rotaryclub doet dat in een feestelijke sfeer. Allemaal met hetzelfde oogmerk: het overdragen van de ambtsketen aan de opvolger!

Via Social Media (w.o. Facebook) volg ik ook veel Rotaryclubs overal in de wereld en het is steeds een feest om al die leuke foto’s en verslagen te zien hoe men, waar dan ook, deze bestuurswisselingen aanpakt. Maar één ding is overduidelijk aanwezig, de enorme betrokkenheid en het fellowship staan centraal in dit soort verhandelingen!

Met veel plezier en genoegen kijk ik terug op een prachtig Gouverneursjaar met mooie ontmoetingen van leuke en interessante mensen en met zeer bijzondere momenten.

Ik dank alle Rotaryclubs en ook de Rotarians voor de zeer gastvrije ontvangsten tijdens mijn Clubbezoeken en de openheid en betrokkenheid waarmee zaken werden besproken.

Ik dank mijn eigen Rotary Club Utrecht-West die mij de kans heeft gegeven om dit Gouverneurschap met verve te vervullen. Zeker om niet te vergeten: heel veel dank aan mijn eigen Gouverneurs-Cie. die er met niet aflatende inzet voor hebben gezorgd, dat ik mijn Gouverneursjaar met kracht en zichtbare resultaten heb kunnen invullen!

Ik spreek jullie allemaal graag weer bij een van de mooie activiteiten die in ons District 1570 worden georganiseerd. Oprecht een mooie zomertijd en een leuke vakantieperiode!

2. TERUGBLIK OP DE CONVENTIE IN HAMBURG


MacHD:Users:baukeboersma:Desktop:Convention Hamburg logo.png

Circa 50 leden uit ons district en waarschijnlijk zo’n 300 leden uit het hele land, zijn dit jaar naar de Rotary International Convention in Hamburg geweest. Velen bleven gedurende het hele event maar ook waren er een aantal die alleen het weekend kwamen, dit om de sfeer te proeven.


Op de zaterdag was er een Meet & Greet georganiseerd voor alle Nederlandse deelnemers. Het was een ideale manier om in een elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en te leren kennen. Vele contacten werden gelegd en dit zorgde er tevens voor dat gedurende de conventie er ook makkelijk contact gelegd werd en elkaar herkend werd in de massa mensen.


Iedereen heeft kennis kunnen met over Rotary, Rotaryprojecten en fellowships in het House of Friendship en tijdens de breakout sessies. En rondom de conventie waren er voldoende activiteiten georganiseerd om ook de avond met (internationale) vrienden door te brengen of nieuwe vrienden te ontmoeten.

3. PRINSES MAXIMA CENTRUM VOOR KINDER ONCOLOGIE

MacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570 DG 2018-19:Prinses Maxima Centrum:opbrengst actie:Rotary_Thermo_juni.png


In het afgelopen jaar zijn veel Rotaryclubs actief geweest om een bijdrage te leveren voor het project “MAXIMAal bewegen!” van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie.

In iedere maandbrief hield ik u op de hoogte van de voortgang. Langzaam maar gestaag liep de getoonde thermometer omhoog.
Af en toe vroeg ik me af of een bepaald bedrag gehaald zou worden en ja hoor, daar kwam weer een bericht binnen met een toezegging voor een bijdrage.

Tijdens de District Conferentie heb ik een meterhoge thermometer kunnen overhandigen aan een vertegenwoordiger van het Ziekenhuis met daarop het bedrag van € 65.000.
Maar wat schetst mijn verbazing, nadien kwamen er nog toezeggingen binnen en liep de thermometer verder op. Dus de vraag begin mei was: halen de € 70.000?
Uiteindelijk hebben 51 Rotaryclubs een bijdrage gedaan en kunnen we in totaal € 70.000 aan het Prinses Maxima Centrum overhandigen namens het District 1570 Midden-Nederland.

Ik ben heel dankbaar voor het enthousiasme waarmee de clubs hebben bijgedragen en dank hen van harte voor dit support. Hiermee onderstrepen zij dat het motto “samen werken, samen sterker” gewoon waar is.

4. ROTARY SCHOLARSHIPS IHE DELFT


In de vorige maandbrief vertelde ik dat ik aanwezig was bij de diploma-uitreiking aan de elf Rotary Scholars die aan het Water Instituut IHE Delft afstudeerden.

Ook de komende jaren gaan de Nederlandse districten door met het ondersteunen van studenten die hun masterstudie aan de TU Delft IHE doen. De zeven Districten hebben zich voor de komende vijf jaar gecommitteerd om jaarlijks 14 scholars (twee per district) te ondersteunen en dragen daar financieel aan bij. Helaas is de funding hiervan door Global Grants via districten, aangevuld met gelden en individuele donaties nog niet voldoende.

Daarom roepen de Nederlandse gouverneurs de clubs op om een financiële bijdrage te leveren van € 500,= per club. Dit sluit aan bij het jaarthema van Rotary International “Be the Inspiration” en mijn jaarmotto “Samen werken, samen sterker” maar ook aan bij het jaarthema “Rotary connects the World”

Ik reken op jullie steun!

5. WATERSEMINAR, IS JOUW CLUB AL WATERPROOF?


We zouden het haast vergeten maar het landelijke Waterseminar op 11 mei is een daverend succes geweest.
Ruim 280 Rotarians en belangstellenden hebben in het bijzondere gebouw van Rijkswaterstaat in Utrecht, hadden we een indrukwekkende lijst van bijzondere sprekers die ons die middag informeerden over water, water projecten en klimaatadaptatie. Velen aanwezigen hebben na afloop gereageerd via de enquête en waren zeer lovend over dit seminar. Er wordt al gewerkt aan een vervolg hierop.
Dank aan het comité, o.a. bestaande uit leden van ons eigen District Waterplatform, die dit allemaal georganiseerd hebben. Van het Landelijk Waterseminar is een magazineverslag gemaakt dat uiteraard ook voor iedere Rotarian te lezen is. Het staat zowel op de website maar is ook bereikbaar via: https://www.rotary.nl/nieuws/waterseminar2019/

6. ROTARACT STICHTSE VECHTOp zaterdag 15 juni jl. mocht ik aanwezig zijn bij de eerste fundraise-activiteit van de jongste Rotaract club in ons district, Rotaract Club Stichtse Vecht.
Deze club wordt gesponsord door drie Rotaryclubs, te weten Maarssen-Breukelen, Maarssen en Stichtse Vecht.
De opbrengst van deze avond was € 850,= en is bestemd voor de renovatie van de kinderboerderij in Maarssen.

7. ROTARY BEELDMERK


Helaas ontkom ik er niet aan om in deze laatste maandbrief nog een kritische kanttekening te maken.

Veel Rotaryclubs gebruiken posters, flyers, banners, vlaggen en advertenties om hun activiteiten bekend te maken in hun lokale gemeenschap. Helaas heb ik vele malen moeten constateren dat er gebruik gemaakt wordt van onjuiste Rotarybeeldmerken.

Al sinds 2013 is er slechts één beeldmerk van Rotary toegestaan om te gebruiken voor dergelijke media. De instructies, beschrijvingen en logo’s zijn te vinden in het Brand Centre van Rotary International (https://brandcenter.rotary.org/en-GB).

Heeft jouw club problemen met het juiste gebruik van de logo’s en beeldmerken neem dan s.v.p. contact op met de District Communicatie Commissie (webteam@rotary-d1570.nl), zij helpen je graag.

8. HERHALING: LEDENADMINISTRATIE (LEAD)


Nogmaals het dringende verzoek aan de huidige secretarissen en/of ledenadministrateurs om na te gaan of het nieuwe bestuur en clubfuntionarissen volledig zijn ingevoerd in LeAd.
Voorkom dat de functiegerelateerde schrijrechten voor LeAd over een paar dagen vervallen!

9. TOT SLOT DE KALENDER 2018/2019
29 juni 2019Gouverneurswissel te Zeist


Hartelijke groet,
Bauke Boersma
Gouverneur 2018-2019
Tel. 06 - 28202525
Mail: DG2018-2019@rotary-d1570.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Rotary International en bent ingevoerd in LEAD.

Volg uw district op:

acebook-logo

MacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570 DG 2018-19:logo's:be the inspiration.png