Maandbrief oktober 2018

MacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570 DG 2018-19:logo's:be the inspiration.pngMacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570 DG 2018-19:logo's:Samen_sterker_details XXXXs.png
MAANDBRIEF

OKTOBER 2018

 

1. VOORWOORD


De Clubbezoeken zijn in volle gang. Het is boeiend en ook leuk, om Rotarians uit ons District 1570 te mogen ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Uiteraard vertel ik over Rotary zaken die in ons District spelen. Nationale en ook internationale thema’s komen aan de orde. Verrassend zijn de gesprekken met de leden over de zaken die hen bezig houden en waar we elkaar kunnen versterken in een co-creatie en complemen-taire werking. Hierbij noem ik graag het voorbeeld van de DCC, de District Communicatie Commissie; die is er speciaal om alle Rotary Clubs in ons District bij te staan, om onze communicatie zaken nog meer effort mee te geven. Ik heb gemerkt dat er behoefte is in het veld aan een dergelijke ondersteuning en daar wil ik me dan ook hard voor inzetten. Nu op het gebied van communicatie en op een ander moment als daar behoefte aan is, op een ander gebied, zoals bijvoorbeeld voor een training E-Boekhouding die we afgelopen week hebben gehouden. Onder professionele begeleiding werden de kneepjes van het E-Boekhouden uiteengezet. Het was een druk bezochte avond die voldoet aan de vraag vanuit jullie. En voor wat de communicatie ondersteuning betreft, zullen op de korte termijn enkele leden van de DCC ook een aantal clubs gaan bezoeken. Uiteraard wordt dit altijd vooraf afgestemd met jullie club. Allemaal stappen die we samen zetten om het allemaal nog beter te doen. Overigens is naar aanleiding van de vraag naar nieuwe Leden een professionele en transparante communicatie voor elke Rotary club, een ‘must’ willen wij samen de boodschap naar buiten dragen, dat het heel goed is om je aan te sluiten bij Rotary.

Naast de Clubbezoeken zijn er in de afgelopen weken ook weer de RBC-vergaderingen geweest in de vijf regio’s. Ook dan vind ik het zeer waardevol om te horen waar onze Rotary Clubs mee bezig zijn en wat hen bezig houdt. Ik respecteer de Clubs om hun openheid waarmee ze zaken aan de orde durven stellen! Waarvoor veel dank voor het vertrouwen! En zo hoort het ook om bij Rotary in een vertrouwde omgeving, samen zaken te delen.

Ik wens jullie voor de komende maand heel veel Rotary plezier en privé alle goeds. Tot spoedig ook op een van jullie clubbijeenkomsten.

2. DATUM AANPASSEN VOOR HET WATERSEMINAR EN DE DISCON BEIDEN IN 2019


In de vorige Nieuwsbrief is er helaas een foutje geslopen in de data voor het Waterseminar en de Discon 2019. Oplettende lezers wezen mij erop. Het Waterseminar is op 11 mei 2019. De District Conferentie 2019 is gepland op 13 april 2019. Van harte welkom op deze beide evenementen.

3. AG’S IN DE REGIO’S


Ons district is opgedeeld in vijf regio’s. In iedere regio is een AG (assistent gouverneur) actief die de banden met en tussen de clubs versterkt. Hij/zij is ook voorzitter van het RBC (Regionaal Bestuurs Contact) welke twee keer per jaar, in oktober en in april, plaatsvindt.

Daarnaast is de AG ook de ‘oren en ogen’ van de Gouverneur

MacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570:2018-2019:foto AG's 2018-2019.jpeg

 

4. WISSELING VAN DE WACHT

MacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570:RBC Eemland:Elske-van-de-Fliert_Zero-e_g.jpg


Tijdens de afgelopen RBC in de Regio Eemland heeft Jacqueline Jonk het stokje als AG overgedragen aan Elske van de Fliert (RC Scherpenzeel-Woudenberg).

Jacqueline, heel veel dank voor de vele jaren dat je als AG actief bent geweest in jouw Regio. Je draagt een dynamische regio met vele actieve clubs over aan Elske.

Gelukkig blijft Jacqueline als webmaster actief in de DCC.

5. WATERBORREL


Veel clubs hebben een ‘Watercommissaris’ in hun gelederen. Het District Waterplatform wil graag deze ‘Water Commissarissen’ met elkaar in contact brengen en nodigt hen uit voor een waterborrel op donderdag 13 december 2018. Ik heb begrepen dat er ook andere drankjes geserveerd zullen worden. Om een en ander goed te kunnen stroomlijnen, is het zeker van belang dat jullie als Rotary Clubs deze ’Watercommissarissen’ in LeAd opnemen zodat ze automatisch een uitnodiging krijgen.

6. WEL EENS OVER GEDACHT OM GOUVERNEUR TE WORDEN?


Binnen Rotary zijn vele functies beschikbaar en vaak voor één jaar. Dit geldt ook voor de functie van District Gouverneur. We krijgen regelmatig de vraag “hoe word ik Gouverneur?”.
Nu is het de kans om je aan te melden als je geïnteresseerd bent in deze mooie en dynamische positie! Voor de functiebeschrijving, de voorwaarden en de procedure kijk op de website van het district. https://www.rotary.nl/d1570/login/dgnieuw/ Je belangstelling kun je tonen tot 15 november aanstaande en we zien graag jullie reacties tegemoet waarvoor alvast veel dank!

7. END POLIO NOW TULPEN ACTIE


MacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570 DG 2018-19:Polio tulpen:promo:doosje.jpg


Bij deze doe ik nogmaals een zeer dringende oproep aan onze Rotary Clubs en jullie allemaal als Rotarians, om tulpenbollen te bestellen.
De netto opbrengst is € 10,= per doosje. Samen met de extra bijdrage van de Bill and Melinda Gates Foundation betekent dit € 30,= voor de End Polio Now campagne. Om Polio de wereld uit te krijgen, hebben we jullie inzet en bijdrage hard nodig ! Wederom, alvast veel dank.

Bestellen kan via : https://www.endpolionowtulp.nl

8. PRINSES MAXIMA CENTRUM VOOR KINDER ONCOLOGIE


In de vorige Maandbrief schreef ik jullie over de actie in ons District 1570 voor het Prinses Maxima Centrum en naar aanleiding daarvan kreeg ik via de mail weer een aantal toezeggingen binnen.

De teller staat nu op € 14.544,= en loopt gestaag omhoog!

Tijdens de clubbezoeken besteed ik er ook aandacht aan en meerdere clubs hebben toegezegd om ook mee te doen aan dit prachtige initiatief. Voor verdere informatie verwijs ik ook naar onze website en naar de website van het Prinses Maxima. Zie graag jullie acties en reacties tegemoet!

 

9. DISTRICT COMMMUNICATIE COMMISSIE (DCC)


Zoals al in mijn voorwoord van deze Maandbrief vermeld, is de DCC een hele belangrijke Commissie binnen Rotary. Deze commissie houdt zich zoals de naam al zegt bezig met communicatie in de breedste zin van het woord. De DCC bestaat uit actieve Rotarians die zich graag willen inzetten om support te verlenen aan onze clubs in het District 1570.
De DCC wordt daarbij ook ondersteund door het District webteam. Een team wat in complementaire werking voor jullie allemaal klaarstaat om te helpen ! De clubs kunnen altijd de hulp van de DCC in roepen voor advies en ondersteuning op het gebied van PR & Communicatie, logo’s en het beheer en indeling van hun websites. De DCC komt binnenkort naar jullie toe!

10. PROMOTIEMATERIAAL


Vele clubs organiseren evenementen en fundraise projecten om hun goede doelen te steunen.
Middels foto’s op facebook en op websites wordt daar regelmatig verslag van gedaan. Op deze wijze werken aan meer zichtbaarheid van Rotary in het veld. Weer een punt om zeker de DCC op dit vlak in te schakelen!
Binnen ons District zijn meerdere banners, vlaggen en Rotary logo’s beschikbaar. Je kunt voor een banner terecht bij de AG’s en voor het overige neem contact met mij op. Enige voorwaarden is wel halen en terugbrengen van deze vlaggen en banners, opdat andere Rotary clubs er ook gebruik van kunnen maken. Bij voorbaat veel dank en ik zie uit naar jullie signalen voor promotiemateriaal.

 

11. SLOT SAVE THE DATE

https://www.rotary.nl/d1560/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-nr.-1-augustus-2018/nieuwsbrief-nr.-1-augustus-2018-11.png

23 oktober 2018: Seminar Wereld Polio Dag,
Theater De Flint, Amersfoort
8 november 2018: Seminar over ledenwerving
27 november 2018: Foundation Seminar
13 december 2018: Waterborrel

11 mei 2019: Waterseminar 2019
13 april 2019: District Conferentie 2019

 

 


Hartelijke groet,
Bauke Boersma

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Rotary International en bent ingevoerd in LEAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg uw district op:

acebook-logo

MacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570 DG 2018-19:logo's:be the inspiration.png

DG Bauke Boersma:
Tel. 06 - 28202525
Mail: rotary@boersma.pro