Maandbrief september 2018


MacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570 DG 2018-19:logo's:Samen_sterker_details XXXXs.png


 

MAANDBRIEF
SEPTEMBER 2018

 

1. VOORWOORD


Als Gouverneur bezoek je de clubs uit je district en op deze bezoeken verheug ik me zeer. Het zijn mooie momenten waarop je als Gouverneur dichtbij de clubs staat en waarvan je ook kunt leren om nog beter te kunnen inspelen op de wederzijdse behoefte en verwachtingen. Zoals jullie hebben gemerkt heb ik deze bezoeken in de maand september helaas moeten afzeggen, dit vanwege een medische ingreep (maagverkleining) die ik heel goed heb doorstaan. Inmiddels ben ik weer volop aan de slag, verloopt het herstel voorspoedig en zal ik de clubbezoeken oppakken vanaf 1 oktober a.s. Langs deze weg bedank ik ook degenen die belangstelling hebben getoond tijdens de afgelopen weken en ik zal graag, met volle energie de Clubbezoeken gaan afleggen.
Met een snel veranderend postuur en met vernieuwde slagkracht ontmoet ik jullie graag binnenkort!

2. RI PRESIDENT BARRY RASSIN KOMT NAAR NEDERLAND


Namens de gezamenlijke Nederlandse Gouverneurs heb ik onze Rotary International President Barry Rassin uitgenodigd voor het jaarlijkse waterseminar op zaterdag 11 mei 2019.
Hij heeft deze uitnodiging van harte aanvaard en hij kijkt er naar uit om hierin deel te nemen. Barry Rassin is afkomstig van de Bahamas, een eiland wat ook voorbereid wordt voor de rijzende zeespiegel. We gaan er vanuit dat wij hem tijdens dit seminar kunnen laten zien, wat Nederland doet aan water in de breedste zin maar ook aan beveiliging tegen het stijgend waterniveau. De districten werken in dit project samen.

3. CLUBWINKELS VOOR GOEDE DOELEN
Meerdere clubs in ons district zijn een social enterprise begonnen om geld te generen voor hun goede doelen. Denk daarbij aan de verkoop van bier, wijn of koffie. Het waterplatform heeft speciale waterpostzegels in de aanbieding. Dit alles is terug te vinden op de website https://www.rotary.nl/d1570/activiteiten/webwinkels/
Heeft jullie club ook iets leuks, lekkers of aparts aan te bieden meldt je dan aan. Hoe dat kan, lees je ook op bovenstaande link. Heel veel succes.

4. PARTNER CLUBS EN INTERNATIONALE UITWISSELING


Als Gouverneur krijgt ik vele mails uit alle delen van de wereld. Vaak zijn clubs of districten op zoek naar Global Grant partner. Leuker vind ik de mails waarin clubs op zoek zijn naar Nederlandse partner clubs of districten die uitwisseling tussen Rotarians willen organiseren.
Juist die internationale contacten zijn ook een mooi en relevant onderdeel van Rotary en maakt fellowship over de grenzen heen, meer tastbaar. Mochten clubs op zoek zijn naar bij voorbeeld een Engelse contact club of informatie willen over uitwisseling van Rotarians met India, neem dan s.v.p. contact met me op, bij voorbaat hartelijk dank!

5. THE ROTARY FOUNDATION
MacHD:Users:baukeboersma:Pictures:Logo's:Rotary:TRF:Rotary Foundation.png


Jaarlijks wordt aan de clubs gevraagd om een bijdrage te doen aan onze Goede Doelen Stichting, The Rotary Foundation. Vorig jaar hebben de clubs in ons district een totaal bedrag van US$ 148.780 (in 2016-2017: US$ 94.996) bijeengebracht. Een geweldig resultaat waarvoor onze hartelijke dank.
Een deel van dit bedrag komt straks weer beschikbaar voor District Grants waarmee club hun projecten mede kunnen financieren.
Voor informatie over en criteria voor het ontvangen van een District Grant kijk op: https://www.rotary.nl/d1570/foundation/grants/

6. PRINSES MAXIMA CENTRUM VOOR KINDER ONCOLOGIE


MacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570 DG 2018-19:Prinses Maxima Centrum:Rotary PMC.png

Het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht, is een uniek ziekenhuis waar alle kennis op het gebied van kinderoncologie is geconcentreerd.
Er ligt een plan om als gezamenlijke clubs in het district een grote bijdrage te doen voor fitness apparatuur t.b.v. kankerpatiënten zodat zij tijdens, maar ook na de behandeling over een betere conditie kunnen beschikken dit ook ter verbetering van de kwaliteit van hun leven. Het doel is om dit Rotary jaar 2018/2019 het bedrag van € 75.000,= samen bijeen te brengen.
Inmiddels hebben al diverse clubs een bijdrage geleverd en het bedrag staat nu op € 9.373,=. De clubvoorzitters hebben een uitgebreide projectbeschrijving ontvangen. Uiteraard kan ik er een toesturen als er belangstelling voor is en ik zie de aanvraag daarvoor, graag tegemoet.

7. SEMINAR DISTRICT LEDEN COMMISSIE


Op 8 november a.s. organiseert de District Leden Commissie een seminar voor de clubfunctionarissen die betrokken zijn bij de ledenwerving.
Aan de hand van ervaringen bij enkele clubs wordt er verder gediscussieerd over mogelijke succesvolle ledenweving voor jullie club.
Noteer deze datum alvast in de agenda en de uitnodiging volgt nog.

8. DISCON 2019


Hoewel het nog even duurt wordt er door de Gouverneurs-commissie van mijn club al druk gewerkt aan de voorbereidingen van de districtsconferentie 2019.
Sabine, Karen-Anne, Petra, Ingeborg, Werner en Jacques hebben er zin in om er een leuke inspirerende dag op een bijzondere locatie van te maken.
Noteer daarom alvast de datum van 13 april 2019.

9. SLOT


2 oktober 2018:


Vocational Seminar

2 oktober 2018:

RBC Regio Het Gooi

8 oktober 2018:

RBC Regio ZO-Utrecht

10 oktober 2018:

RBC Regio Eemland

16 oktober 2018:

RBC Regio Groene Hart

18 oktober 2018:

RBC Regio Het Sticht

23 oktober 2018:

Seminar Wereld Polio Dag, Theater De Flint, Amersfoort

8 november 2018:

Seminar ledenwerving

13 april 2019:

Waterseminar 2019

11 mei 2019:

District Conferentie 2019

 

 


Hartelijke groet,

Bauke Boersma

 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Rotary International en bent ingevoerd in LEAD.


Volg uw district op
:

acebook-logo

MacHD:Users:baukeboersma:Documents:Rotary D1570 DG 2018-19:logo's:be the inspiration.png

 


DG Bauke Boersma:
Tel. 06 - 28202525
Mail: rotary@boersma.pro