Woerden-Regio: 78-ste club in Midden-Nederland

Op 12 december 2017 is de 78-ste club in ons district officieel opgericht: Woerden-Regio. De nieuwe club, de derde Rotaryclub in Woerden, telt nu al 26 leden en meer leden zijn in aantocht. Gouverneur Lies van Wijngaarden verzorgde tijdens de oprichtingsbijeenkomst een presentatie over zichtbaarheid in Rotary. Zij sprak haar waardering uit voor de betrokkenheid en de daadkracht van de initiatiefnemers en roemde de goede sfeer.

De nieuwe club gaat nu werken aan het charterproject. Dat zal gepresenteerd worden tijdens de officiële chartering door de gouverneur, die in het komende voorjaar gaat plaatsvinden.

De gouverneur tijdens haar presentatie.

Gouverneur Lies van Wijngaarden met het bestuur van de nieuwe club Woerden-Regio.