© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Empowering girls

District D1570 en Empowering Girls 

De machtsovername in Afghanistan door de Taliban maakt de noodzaak van het thema Empowering Girls maar weer eens schrijnend duidelijk. Meisjes en vrouwen worden in een rol geplaatst waarin geen plaats is voor hun ontwikkeling of initiatief. Ze zijn eigen tweederangsburgers. 

Als westerlingen kijken we van een afstand toe en we denken maar al te graag dat wij het allemaal goed voor elkaar hebben met gendergelijkheid. Ten onrechte, want ook in onze ‘moderne’ samenleving blijft dat een thema waaraan we voortdurend moeten blijven werken. Ongelijke kansen zijn ook bij ons nog steeds aan de orde van de dag. Laten we eerlijk zijn: eigenlijk zijn overal in de wereld gelijke kansen in onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg vaak nog ver te zoeken. 

Terug naar ons district D1570. De nieuwe president van Rotary International heeft als thema ‘Serve to change lives’. Wij als Rotarians kunnen die handschoen oppakken. Om te beginnen in onze eigen directe omgeving.  

Zet het op de agenda en praat erover in je club. Zorg dat bij ieder project dat je onderneemt vrouwen en meisjes een prominente plek krijgen. Als Rotarians kunnen we ervoor zorgen dat ze de kans krijgen hun kwaliteiten te ontwikkelen. Een groep prominente vrouwen uit ons district denkt mee hoe we dat bij ons handen en voeten kunnen gaan geven.
Heb je ideeën, meld je dan bij Albertine Perre, Lies van Wijngaarden, Nel Sangers, Petra Claessen of Marilyn Newalsing. 

                                                       

Het mooie van Rotary is dat service overal in de wereld anders wordt opgevat en ingevuld. Zeker is dat op het punt Empowering Girls wereldwijd nog grote stappen zijn te zetten – ook bij ons.  
Interessant weetje: onderzoek heeft aangetoond wanneer meisjes/vrouwen onderwijs hebben genoten, dat één van de belangrijkste factoren is om de gevolgen van natuurrampen (…....klimaatcrisis!) te reduceren.  

Laten we de handschoen oppakken en meisjes en vrouwen de kansen geven die ze verdienen. Geen tweederangsburgers, want de meisjes van nu zijn de leiders van straks!