Clubs van Past Rotarians

Er zijn allerlei redenen waarom Rotaryleden na rijp beraad besluiten om hun club te verlaten of er niet in terug te keren.
Voor deze (oud)leden van Rotaryclubs is er de mogelijkheid om lid te worden van een Past Rotarianclub (PRC).
Daar vinden ze de vertrouwde Rotarysfeer terug de vriendschap, de behulpzaamheid en het niveau. Alleen de reglementering is wat minder strak.
Zo is er geen verplichte attendance en zijn de bijeenkomsten minder frequent, om de veertien dagen. Doorgaans zijn ze overdag rond lunchtijd.
Hoe de bijeenkomsten worden ingevuld, verschilt natuurlijk per club, maar over het algemeen zijn er lezingen of een verhaal door eigen leden. Soms wordt een externe spreker uitgenodigd.

Een dubbel lidmaatschap van zowel een Rotaryclub als een club van Past Rotarians is mogelijk. Op die wijze kunnen Rotaryleden die overwegen lid te worden van een Past Rotarianclub een geleidelijke overstap maken.

De Past Rotarianclubs zijn aangesloten bij de Federatie van Clubs van Past Rotarians. Ons district onderhoudt vriendschappelijke banden met de 'Federatie' onder andere via de oud-, zittend en inkomend gouverneur.
Daarnaast is in ons District een contactpersoon, die Rotaryclubs in wiens omgeving overwogen wordt een Past Rotarianclub op te richten kan informeren. Dit is Jacqueline Jonk-den Daas, RC Amersfoort-Stad.

 

Clubs van Past Rotarians met hun oprichtingsjaar naar regio in ons District

Regio Eemland

Regio Zuidoost-Utrecht

Regio ´t Gooi

Barneveld
Eemland
Nijkerk

1995
2011
2013

Zeist

2014

´t Gooi
Erfgooiers

1957
2015

Regio 't Sticht

Regio Groene Hart

Vecht en Venen
´t Sticht Utrecht
Utrecht
Utrecht-Noord

1998
2003
2003
2008

Midden-Holland
Bodegraven
Rijnwoude

1992
2003
2008

Krimpenerwaard
Woerden

2011
2013

Naar de site van ‘De Federatie
Direct naar de lijst met clubgegevens van de Past Rotarianclubs

 

 

 

 

 

LogoGeel

 

 

PastRotarians_Logo