DistrictsCommunicatieCommissie (DCC)

De DCC wil eenduidige communicatie-uitingen van het district realiseren, zodat de externe omgeving een realistisch beeld (imago) van Rotary krijgt.


De doelstelling voor de externe communicatie van Rotary is daarom als volgt:

Het in de externe omgeving creëren van een beeld van Rotary als een organisatie die op basis van geleverde acties daadwerkelijk een bijdrage levert aan de verbetering van de samenleving.

Rotary moet weer een ‘sterk merk’ worden. Een juiste communicatie verbindt ook de clubs en leden met elkaar.

Wie zijn de DCC-leden?

Susan Blanken

(Rotaract)

Arianne van Dorth

(RC Amsterdam-Nachtwacht, districtsredacteur)

Tjeerd Gunning

(RC Bloemendaal-Caprera, voorzitter)

Jan Dirk Mijwaard

(RC Zandvoort, strateeg)

Alfred Schrijver

(RC Monnickendam, webmaster)

Derrick Stomp

(RC Enkhuizen, social media)

Contact? Stuur een email !

Uit hoofde van hun functie zijn Barbara van Goethem (RC Koggenland, gouverneur 2018-2019) en Rutger Mazel (RC Amsterdam-Nachtwacht, gouverneur 2019-2020) ook lid van de DCC.

Wat doet de DistrictsCommunicatieCommissie?

De DCC ondersteunt Rotaryclubs bij hun communicatie, bijvoorbeeld door

·

ze te wijzen op het gebruik van het juiste logo; het is te vinden in het Brandcenter: https://www.rotary.nl/nieuws/brandcenter/.

·

richtlijnen te geven voor het schrijven van een goed persbericht

·

een voorbeeldtekst voor Facebook of de clubwebsite aan te reiken

·

een opmaak voor te stellen om snel een Facebookevent te kunnen plaatsen

·

een voorbeeldpresentatie voor de club te geven

·

richtlijnen te geven voor een bedankbrief na een event (Wat staat erin? Stuur ook de (eventuele) sponsor(s) een bedankbrief)

·

hulp te bieden bij het inrichten of maken van de clubwebsite

·

te helpen een goed plan voor de pr en communicatie op te zetten

De DCC heeft een toolbox ontwikkeld met zaken die clubs kunnen gebruiken. Het eerste document is een uitleg en inhoudsopgave. Deze verwijst puntsgewijs naar de volgende documenten.

Er is een folder met campagnetips beschikbaar. 

https://gallery.mailchimp.com/f700396bbc015b0608372fab0/images/toolkit1.jpgIn verband met het eenduidige en juiste gebruik van Rotary-uitingen wil de DCC nadrukkelijk wijzen op het belang van het gebruik van het Brandcenter: https://www.rotary.nl/nieuws/brandcenter/.