Districts Media Commissie 

De DMC helpt de clubs om een uniform en herkenbaar beeld naar buiten toe op te bouwen. We willen uniformiteit bij de ‘branding’ van Rotary. Dat is nodig in de huidige overvloed aan goede doelen en vrijwilligersorganisaties. Rotary moet weer een ‘sterk merk’ worden. Bovendien verbindt een juiste communicatie ook de clubs en leden met elkaar.

https://gallery.mailchimp.com/f700396bbc015b0608372fab0/images/toolkit1.jpg

Als eerste stap ontwikkelt DMC een toolbox met zaken die clubs kunnen gebruiken. Vooral PR-commissies, maar ook de andere commissies. Het eerste document is een uitleg en inhoudsopgave. Deze verwijst puntsgewijs naar de volgende documenten.