FLEXIBELER LEDEN WERVEN

flw

Rotary past zich aan de moderne samenleving aan. Daar horen ook nieuwere vormen van ledenwerving bij. De volgende dynamische vormen van werving zouden hierbij kunnen worden gebruikt:

ZIEN EN GEZIEN WORDEN

Betrokkenheid op elkaar en gemeenschapsvorming. Advies: betrek de omgeving bij de club. Dus ook collegae, vrienden en familieleden. Laat zien waarom rotary attractief is. Begin bij je “naasten”.

BETROKKENHEID OP DE SAMENLEVING

Koop die niet af, maar zet je in. Rotary is maatschappelijk bewogen.

PROFESSIONELE EN ETHISCHE ONTWIKKELING.

Rotary biedt je ontwikkelingskansen. Laat daarom overwegend eigen leden presenteren. Laat zien wat hen beweegt, bezighoudt, wat hun idealen zijn, waar ze tegenop lopen. Presenteer niet alleen de successen, maar ook de nederlagen. Laat authenticiteit stralen!

PROGRAMMA

Bind leden met een goed programma. Waar je naar uitziet, waar je je agenda voor vrij houd.

CLASSIFICATIES

Zoek interessante mensen, let niet of minder op classificaties. Zoek nieuwe doelgroepen. De arbeidsmarkt wijzigt razendsnel. Verleg je focus van alleen leidinggevenden naar interessante professionals. Zoek bewust naar representanten van andere culturen.

ATTENDANCE

Schaf de klassieke (meet)attendance af. Houd slechts aanwezigheid informeel bij, en zie het wel als signaal voor betrokkenheid. Als iemand lang niet komt : bel uit betrokkenheid. Niet als controle.

LIDMAATSCHAP

Voer lidmaatschapsvarianten in. Zoals langer dan drie keer de club ontmoeten, een lidmaatschap voor een proefjaar, etc. De moderne mens heeft moeite zich Vooraf lang te binden.

Laat zien wie (en hoe interessant ) de clubleden zijn. Plaats hun foto’s en functies voor het wachtwoord van de clubsite. Straal uit dat het er toe doet lid van een Rotaryclub te zijn .Toon openheid.

INFORMELE WERVING

Houd open ledenavonden voor geïnteresseerde kandidaten. Kondig die eventueel in de locale pers aan, op Facebook, Twitter. Laat belangstellenden zich vooraf opgeven, en/of laat door de clubleden daarnaast een groslijst aanleggen, stel die in de club vast, en omzeil daarmede een in deze tijd achterhaalde klassieke ballotage.

Laat op open avonden clubleden presenteren. Laat zien hoe relevant de club is, hoe betrokken en interssant de leden.

De cultuur van de club bepaalt hoe succesvol de toekomst is. Rotaryclubs die zich door dynamische werkvormen laten karakteriseren zijn succesvol, blijkt uit de praktijk.

MEER INFORMATIE

Neem contact op met de Districtscommissie Ledenbeleid. Afbeeldingsresultaat voor email