Ledenbehoud en de coronacrisis

Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ledenbehoud en de coronacrisis

“Hoe gaat het met jullie club?”.

Deze vraag stelde onze commissie jullie vorig najaar, in geheel andere tijden. Tijden, die gevoelsmatig eeuwen achter ons liggen, maar de vraag is actueler dan ooit.

Van fellowship naar online vergaderen

We zien clubs zoeken naar mogelijkheden om elkaar te blijven ontmoeten: een groot deel is inmiddels overgegaan tot een e-lidmaatschap en ontmoet elkaar via het scherm. Met bijkomende technische startperikelen maar ook met hilarische communicatieve bloopers.

Er wordt echt een andere gespreksstructuur gevraagd en misschien ook meer geduld af en toe? Oefening baart kunst blijkt en er is geen alternatief voorhanden tot we elkaar weer “live” kunnen ontmoeten. En broodnodig contact gezien de enorme problemen waarmee clubleden zich zien geconfronteerd.

We zien ook dat clubs zoeken naar een goed evenwicht tussen het contact onderling en de serviceopdracht die de Rotary zich als geheel heeft gesteld: wat kan onze club betekenen nu en in de nabije toekomst? Welke acties zijn nu broodnodig?

Ledenbehoud, bijvoorbeeld door hulp aan tijdelijk minderdraagkrachtige leden

De doelstelling van de Leden Commissie is om clubs te ondersteunen bij het vinden, maar ook bij het behouden van leden. In deze tijden dat de coronacrisis ons allemaal raakt geeft de DCL graag het volgende advies:

Het is duidelijk dat sommige leden geconfronteerd worden met terugloop van inkomsten. De regering en de banken hebben regelingen beschikbaar gesteld, die de eerste nood kunnen lenigen. Ondanks deze tegemoetkomingen kan het lidmaatschap van een Rotaryclub mogelijk onbetaalbaar worden. Bijvoorbeeld voor leden die zzp’er zijn of een klein eigen bedrijf hebben. We pleiten ervoor om hier oog voor te hebben en als club, waar mogelijk, maatregelen te treffen om deze leden niet te verliezen. Dat kan, afhankelijk van de financiële situatie van de club, door:

-

een (tijdelijke) contributieverlaging voor het (nieuwe) clubjaar

-

het (gedeeltelijk) vrijstellen van de dinerkosten

-

een (tijdelijk) clubnoodfonds in te stellen, gevuld door (enkele) clubleden zelf. Soms is er een clubkas met een potje voor lief en leed dat hiervoor gebruikt zou kunnen worden.

Hoe bespreek je dat?

Het zal duidelijk zijn dat een bedachtzame benadering wordt gevraagd. De rol van het bestuur is essentieel. Leg e.e.a. eerst aan de clubleden voor, maak een voorstel en duidelijke afspraken.

Suggestie

Bovenstaande is een suggestie en is natuurlijk altijd een clubbeslissing. We gaan ervan uit dat eventuele maatregelen die de clubs nemen vooralsnog gelden voor het volgende Rotaryjaar.

 

Louise Verra
voorzitter