verslag PETS 2018


Purmerend,
16 & 17 maart 2018

Na de goede voorbereidingen van de club Koggenland, het in ontvangst nemen van goodiebag en badge en voor sommigen een rondje golf, startte het seminar plenair.

Opening Plenair

Het plenaire gedeelte werd geopend door Hetty, ze gaat in juli echt het stokje van District Gouverneur overdragen aan Barbara. Hetty heeft veel met het getal 2, Barbara weer meer met 3. De 3B’s van Rotary, Betrokken, Beschikbaar en Betrouwbaar. Gestart werd door Barbara met voorstellen van de staf en het district. Met een korte uitleg ‘Wat is Rotary’. In ons district zijn vele activiteiten. Die staan op de website www.rotary.nl/d1580 en de dagen staan in de district agenda, check deze regelmatig, zodat je de data in je jaarplanning kan opnemen.

Jaarthema Rotary International

Barbara heeft begin 2018 de International Assembly San Diego bijgewoond, daar werd het jaarthema van president-elect bekendgemaakt: Be the inspiration. Indrukwekkend om de conferentie met alle gouverneurs mee te maken en alles wat er verder bij hoort, zoals de marineblauwe jasjes vol met pins van collega DGE’s over de hele wereld.

Barry Rassin verbindt zijn thema aan de klimaatverandering enerzijds, straks liggen de Bahamas of Noord-Holland onder de waterspiegel, en anderzijds aan de opgave voor Rotarians om blijvende verandering op gang te brengen en elkaar daartoe te inspireren. De verhoging van de zeespiegel is voelbaar. De hele wereld heeft hiermee te maken.

Wetenswaardigheden Rotary in Action

Gebruik bij de goede clubprojecten de PR campagne van www.rotary.org op het brandcenter. Deze campagne ‘Together we Inspire’ kan je met eigen clubactie foto maken en publiceren op eigen clubwebsite, facebook en RotaryHelpt.nl

The Rotary Foundation

Natuurlijk werd de nadruk gelegd op de TRF, The Rotary Foundation. Rotary is gewijd aan zes focusgebieden om internationale relaties op te bouwen, levens te verbeteren en een betere wereld te creëren om onze vredesinspanningen te ondersteunen en definitief een einde te maken aan polio. De aandacht van Barbara gaat naar ‘Supporting Education’.

Focus Barbara; Bouw de Toekomst

De toekomst zit in de jeugd die met nieuwe technieken onze samenleving kunnen verduurzamen. De focus in het jaar 2018-2019 ligt op techniek en ICT te stimuleren bij de jeugd.

Inspiratiespeech VHTO, Cocky Booij

De stichting VHTO stimuleert de opleiding techniek en ICT onder meisjes. Directeur Cocky Booij geeft aan dat wij in Nederland de minste meisjes in de opleiding techniek en ICT hebben van Europa.

Reactie van een inkomende clubvoorzitter

“Ik vond de twee sprekers ook zeer inspirerend. Met name m.b.t. het feit dat wij in ons toch vooruitstrevende land nog zoveel te doen hebben op het gebied van onderwijs inspireert mij.”

VHTO richt zich bij het stimuleren op de hele keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, bèta/technische en ICT-opleidingen in het middelbaar beroeps- en het hoger onderwijs tot en met de arbeidsmarkt.

Inspiratiespeech FutureNL, Ronilla Snellen

Uit eigen ervaring van het gebrek aan digitale geletterdheid in het primair onderwijs, heeft directeur Ronilla Snellen een concrete en concentrische leerlijn digitale geletterdheid

Reactie van een inkomende clubvoorzitter

“De gastsprekers waren goed vooral t digitale verhaal sprak me aan en direct gedeeld met n vriendin die WT geeft!”

gemaakt voor groep 1 tot en met groep 8 met vier disciplines als uitgangspunt: Computational Thinking, ICT-basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Mediawijsheid.

De wereld om ons heen verandert en wordt steeds digitaler. We moeten de kinderen van nu voorbereiden op de wereld van de toekomst, waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van technologie.

Afsluiting plenair

Voor de sprekers en de inkomende voorzitters is het cadeautje een drinkfles van Join the Pipe. De Nairobi Bottle wordt in combinatie met het clean-up project ingezet om zwerfafval in de sloppenwijken op te ruimen en de kinderen te voorzien van herbruikbare flessen. Voor elke verkochte fles doneren ze ook een fles aan een kind in een ontwikkelingsland.

“Hoe vond je de PETS?”

“Ik vond de nadruk op samen doen en van elkaar leren een rode draad.”

Ingrid Maitimo, RC Amsterdam Blauw

 

“Samen zijn wij met veel!!  Laten wij dan ook veel samen doen!!”
Jeroen Ruitenbeek, RC Purmerend-Polderland

Complimenten voor het afgelopen weekend ik heb het als zeer nuttig, gezellig, verhelderend ervaren.

Blanco ging ik de PETS in, geen voorbereiding behalve van een eerdere voorzitter de opmerking dat ik het leuk zou vinden.... Daar had hij gelijk in.

Vrijdagavond programma

Tijdens en na het diner was er gelegenheid om per regio met de andere inkomende clubvoorzitters en je AG de samenwerking in de regio bespreken. De inspiratie voor een gezamenlijk event en de RRT. Voor extra inspiratie waren een aantal kleine doe-opdrachten bedacht door RC Koggenland. De samenwerking in de regio’s verliep zo goed dat zelfs na het fotomoment op de trap regio’s verder gingen met de wederzijdse inspiratie. Mede door DJ Peter werd het een heel gezellige dansavond.

Afbeelding met binnen, persoon, gebouw, plafond

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

Programma zaterdagochtend

Op zaterdag waren na de plenaire presentatie van Barbara diverse workshops in drie rondes. Ze geven de inkomende voorzitters en hun bestuur de nodige informatie ter voorbereiding op hun clubjaar. De presentaties daarvan zijn te vinden op de website.

Succes met de voorbereidingen, maak er een prettig jaar van, plezier is belangrijk.

Jeugd

Een aantal jaarkinderen was aanwezig om de nodige vragen naar hun ervaringen te kunnen beantwoorden. Jeugd staat centraal tijdens deze PETS in combinatie met Vocational. Rotarians hebben prachtige beroepen die we kunnen overdragen aan de jeugd, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op hun en onze toekomst.

Rotary Regio Tour

Samen met je AG organiseren de clubs per regio een RRT (Rotary Regio Tour). Het uitgereikte format is een hulpmiddel voor de organisatie. Het doel is om elkaar te informeren, te inspireren en samen te werken. Het is ook het bezoek van de gouverneur.

LeAd

In deze workshop werd een uitgebreide toelichting gegeven op invloed, die de komende invoering van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) voor de Rotary-organisatie in het algemeen en LeAd in het bijzonder gaat betekenen.

Iedere club zal nog nader geïnformeerd worden.

District Assembly

DG Hetty Deinum opent de Assembly en de bespreekt de volgende zaken.

·

Het filmpje met de introductie van End Plastic Soup Now leidde de ‘Blik op het lopende clubjaar’ in. Hiermee wilde ik aandacht vestigen op 2 belangrijke zaken, namelijk het initiatief om samen (in de regio) een project op te zetten. Amsterdamse Rotaryclubs (regio Historisch) namen dit initiatief vorig jaar tijdens de PETS, wat uitmondt in een groot(s) (internationaal) project op 2 juni in Amsterdam. Daarnaast is dit zo’n belangrijk doel om plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal aan te werken. Eerst EPN en dan EPSN! Er werd ingehaakt door de zaal om een diversiteit aan aspecten hieraan te verbinden.

·

Voortzetten van de landelijke tulpenbollenactie i.h.k.v. EPN. De ambitie dit jaar is 2000 doosjes te verkopen door ons district!

·

Aandacht voor Rotary Helpt! Zet je project erop!

·

Rotary Regio Tour gaat door! Organiseer een of meerdere bijeenkomsten in jouw regio om elkaar te informeren, te inspireren en samen te werken. Maak gebruik van het aangereikte format of bedenk je eigen inhoud(en)! Het alternatieve clubbezoek van de gouverneur wordt meteen ook meegenomen.

·

Aandacht voor (de samenwerking met) Rotaract (als gelijkwaardige Rotarypartner) blijft hoog op de districtsagenda staan! Nieuwe Rotaractclubs komen er zeker aan!

·

Ons district 1580 start met het R(otary) L(eadership) I(nstitute) onder het motto ‘Meer Kennis, Meer Rotary’! De komende maanden wordt een zestal Rotarians getraind om vervolgens de drie cursusochtenden te kunnen verzorgen in het komend clubjaar 2018-2019.

·

Het komend weekend 23/24 maart vindt de RYLA van ons district plaats in Haarlemmermeer. Er zijn (meer dan) voldoende inschrijvingen!

·

Op 9 juni vindt in de Cultuurkoepel in Heiloo de Rotary Manifestatie ‘Het Verschil Gemaakt’ plaats. Rotaryclubs laten aan elkaar en aan iedere belangstellende zien hoe zij dit clubjaar het verschil hebben gemaakt d.m.v. activiteiten, projecten, fundraising en voor wie zij het verschil maakten. Nadere informatie volgt spoedig!

BENOEMINGEN

Jan Lucas Ket is benoemd tot director Rotary International 2019-2021, Fred Kersbergen volgt hem op en is met ingang van heden secretaris van ons district 1580 Noord-Holland

BEGROTING 2018-2019

De begroting 2018-2019 werd gepresenteerd door DGE Barbara van Goethem. De assembly merkte op dat het budget voor jeugd minder is geworden. Afgesproken is, dat afhankelijk van het nog in te dienen plan , inclusief aanvraag voor geld, tijdens de najaarsassembly de begroting kan worden aangepast. Begroting is zonder wijzingen goedgekeurd.

Rondvraag

Er werd aandacht gevraag door RC Purmerend-Weidevenne voor Pride Amsterdam op zaterdag 4 augustus.