ROTARACT

Op 9 augustus 2016 is de District Commissie Rotaract-Rotary geïnstalleerd. Deze commissie is de eerste in ons land, die actief werkt aan de verbinding tussen Rotaract en Rotary. In de commissie zitten zowel Rotaract- als Rotaryleden.

De commissie beoogt talent in de ‘Rotary familie’ te houden door het actief tot stand brengen van samenwerking tussen Rotaract en Rotary. Beide organisaties werken hierbij gelijkwaardig samen.
Enerzijds biedt een samenwerking voor Rotaracters toekomstperspectief om te kunnen doorstromen naar een Rotaryclub. Anderzijds wordt er voor Rotaryclubs gewerkt aan de aanwas van nieuwe leden. Doorstroming zou uiteindelijk een automatisme moeten zijn.

Doelstellingen:

De District Commissie Rotaract-Rotary kan benaderd worden en geeft advies aan Rotaryclubs, het districtsbestuur en districtscommissies op het gebied van:

·

Oprichten van nieuwe Rotaractclubs en ondersteunen van de zeven Rotaractclubs in District 1580;

·

Inspireren, enthousiasmeren en stimuleren van samenwerking (uitvoeren van gezamenlijke projecten, bijwonen van elkaars bijeenkomsten) tussen Rotaractclubs en Rotaryclubs, uitsluitend op basis van gelijkwaardigheid;

·

Initiëren en stimuleren van flexibele vormen van lidmaatschap;

·

Bevorderen van doorstroming van leden van Rotaract naar Rotary;

·

Vaststellen van een jaarlijks actieplan.

De Rotaractclubs in D1580 Noord-Holland maken per definitie deel uit van de regio’s in het district. Dat betekent dat ze aanwezig zijn bij regiovergaderingen (RBC) en op uitnodiging bij clubbijeenkomsten en evenementen in de regio.

De commissie streeft naar een jaarlijkse workshop tijdens de PETS (maart) en/of de District Inspiratie dagen. Op de website staan documenten die relevant zijn t.b.v. de oprichting van een Rotaractclub.

LEDEN

De DC Rotaract-Rotary bestaat uit Rotaracters en Rotarians uit District 1580. De leden zijn drie jaar in functie. Er is een gedeeld voorzitterschap van een Rotaracter en een Rotarian, die tevens deel uitmaken van de Districtsraad.

Afbeelding met persoon, stropdas, muur, binnen

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

Afbeelding met persoon, muur, bril, binnen

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

Gerben Kloosterziel

Robert Rietberg

Hetty Deinum

 

 

 

Afbeelding met buiten, persoon, boom, gras

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid

Wouter Steusel

Mario Meeuwse

Paul Ooms

 

 

 

 

Afbeelding met lucht, buiten

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid