Vocational Service

Vocational Service verdient meer aandacht!

Met deze boodschap startte in 2018 de districtscommissie Vocational Service haar werkzaamheden. De ambitie was om in de komende twee jaar het begrip Vocational Service breder invulling te geven. Dit doel werd van harte ondersteund door Rutger Mazel, gouverneur 2019-2020 district 1580

Al snel werd geconstateerd dat veel (nieuwe) leden onbekend zijn met Vocational Service, ook wel het “hart” van Rotary genoemd. In de jaarlijkse programmering wordt deze avenue weinig of niet expliciet opgenomen.

Wat doet de districtscommissie Vocational Service

Bijeenkomsten die de districtcommissie verzorgt starten met een presentatie over de inhoud van Vocational Service en de doelen zij nastreeft. Alle deelnemers ontvangen vervolgens ons “visitekaartje” met de 4-Way-test als uitgangspunt voor een debat.

De 4-Way-test is een meetlat of check die je kunt leggen naast de gekozen goede doelen en activiteiten van jouw club. Ook om te onderzoeken of de cultuur binnen jouw club de toets van ethiek en de doelen van Rotary t.a.v. classificatie en diversiteit kan doorstaan.

Na twee druk bezochte startbijeenkomsten respectievelijk eind 2018 in de regio Purmerend en een presentatie over Vocational Service op 16 maart bij de PETS werd het bestuur al snel benaderd door twee Regionaal Bestuur Contacten  ( RBS ‘s ) nl Kop van Noord-Holland en Zuid-Kennemerland met het verzoek om een debat in hun regio te verzorgen.

Lagerhuisdebat in Dirkshorn

In het Lagerhuissetting wordt aan de hand van een dilemma in twee groepen gedebatteerd. Na een inleiding over het verschil tussen een discussie en een debat en de rol van de spelleider komen centrale thema’s over retorica aan de orde. Welsprekendheid, de kunst om te spreken in het openbaar en via je eigen argumenten de tegenpartij te overtuigen, past prima bij Vocational Service. Spreken en ook luisteren, kortom communiceren met elkaar, maakt Rotary sterk.

Deze keer betrof het twee ethische dilemma’s uit de medische discipline.

Het vormen van een mening over een onderwerp is niet gemakkelijk. Door prikkelende dilemma’s en stellingen daarbij in een rollenspel aan de deelnemers voor te leggen worden voors en tegens zichtbaar.

Zij verrijken kennis over het onderwerp en acceptatie met wederzijds respect voor elkaars standpunten en wat zich in de samenleving afspeelt.

Na een korte uitleg over de spelregels en de verdeling van de rollen kon het debat van start gaan.Net als in Purmerend hebben twee voortreffelijke deskundigen, een forensisch arts en een plastisch chirurg een actueel dilemma voorgelegd aan de aanwezigen.

  1. Moet je als chirurg wel of niet opereren als de patiënt principieel een bloedtransfusie weigert?
  2. Moet de huisarts zelf euthanasie toepassen of uitbesteden

Al snel ontstond een verhit debat tussen de deelnemers, waarbij het de rol van de gespreksleider was om enerzijds nog wat extra kolen op het vuur te gooien en anderzijds de gesprekspartners bij de les te houden.

Door verschillende rollen te vervullen trainden de deelnemers zichzelf in “luisteren” naar de ander. Debaters worstelden hardop met zichzelf en met hun eigen standpunten. Andere clubleden haalden het beste uit zichzelf om in het belang van het dilemma tot een goede afweging te komen. Lastig, vooral als het jouw rol was om iets te verdedigen waar je eigenlijk zelf niet achter stond.

Boeiend en verrijkend was wat de deelnemers achteraf terug gaven. Te vuur en te zwaard betoogden de deelnemers hun (opgelegde) argumenten en bleef iedereen tot het uiterste geconcentreerd.

Inzet, respect en waardering

Aan het eind van de avond bedankte iedereen elkaar hartelijk voor de inzet en het getoonde respect voor elkaars mening. Desgevraagd kon iedereen de vraag of het Lagerhuisdebat ook nieuwe inzichten had opgeleverd positief beantwoorden. Bovendien, en dan komen we weer terug op één van de doelen van Vocational, werd daar nog aan toe gevoegd dat men vond dat de onderlinge band door deze activiteit enorm versterkt was.