Denken over Vocational Service, The basics.

Eh, Vocational? Iets met ethiek? Wordt het ingewikkeld? Echt niet!

http://www.rotary.nl/d1580/nieuws/gouverneursbrieven/archief/2012-2013/images/4waytst.gifDe Vocational Service gaat over de waarden van Rotary. Ja, ook over de Four Way Test en Business Code of Ethics.

Maar Vocational gaat ook, over datgene waarom je uitgenodigd bent om Rotarian te worden, omdat je leider, denker, onafhankelijk en vrijwel altijd invloedrijk bent, op je vakgebied of daarnaast.

En over datgeen wat jou raakte, je aantrok, en waarom je ooit bent gekomen.

“Eens kijken wat daar nou eigenlijk echt gebeurt.”

Bijvoorbeeld omdat je gelezen hebt dat het over leiders gaat, en over vakmanschap, en over fellowship. En omdat je gehoord hebt dat het door het classificatiesysteem per definitie gaat om een club met mensen vanuit verschillende vakgebieden.

En omdat er ook nog een soort concept is van je deskundigheid ter beschikking stellen ten behoeve van de samenleving.

Kijk, daar gaat Vocational Service over, juist over die dingen.

En als je dan zitting hebt gekregen in de Vocational Commissie, dan zou je het juist daar over kunnen hebben, het gesprek daarover stimuleren. Want regels en letters en papier, allemaal geduldig, we weten dat wij het zélf zijn die het maken van wat het is en kán zijn.

Traditioneel zijn er een aantal die onder Vocational Service geschaard worden.

Het hangt een beetje af van de sfeer in de club, de bekendheid of de ervaring met die projecten of er wel of geen aandacht voor is binnen de club.

Denk aan:

·

Job Rotary – je deskundigheid & ervaring ter beschikking stellen om mensen zonder werk bij te staan;

·

Ryla : jonge high potentials in staat te stellen hun probleemoplossend vermogen te testen, met altijd maatschappelijke doeleinden

·

Het organiseren van beroepspraatjes

·

Het organiseren van bedrijfsbezoeken

·

Het organiseren van dilemma besprekingen uit de beroepspraktijk

En wat je binnen je eigen club kunt doen?

·

Je inzetten om beroepspraatjes een slag dieper te laten gaan dan een – meer of minder spannend of amusant – resumé van de loopbaan; bemoedig clubgenoten dilemma’s, keerpunten, inzichten en onderbouwing van (gevoel van- ) succes te delen.

·

Stel in je club ter discussie of de beroepspraatjes bijgewoond kunnen worden door Rotaracters. Om te leren, van beide kanten. Organiseer nieuwsgierigheid naar hun feedback.

·

Aarzel niet om een actueel /relevant thema in ronde tafels ter discussie te stellen; Ieder clublid kan daar wel iets voor aandragen. ( een dilemma - iets waar je je niet lekker bij voelt - in het nieuws, vakgebied, maatschappij, rechtspraak etc.)

·

Praat eens binnen de club, bijvoorbeeld in een “avondje van 6” over wat voor iedereen het begrip “fellowship” betekent. Wees nieuwsgierig, inventariseer eens. Vormt dat jullie club?

·

Bemoei je aan tegen de bedrijfsbezoeken. Waar gaat het over? Wat is het werkelijk interessante issue hier? ( niet meer en niet minder)

District Commissie Vocational Service

De centrale doelstelling van de DCVS is de clubs te ondersteunen Vocational Service als kernelement van Rotary (weer) een centrale plaats te geven. Rotary is immers een beroepsorganisatie, die zich vanuit en met de beroepen dienstbaar wil opstellen ten opzichte van de maatschappij. Rotary poogt met 'maatschappelijk verantwoord' handelen de wereld een beetje beter te maken. Concreet betekent dit bij voorbeeld, dat Rotarians hun tijd, kennis en kunde beschikbaar stellen om een opvanghuis te ondersteunen.

De commissie wil graag in contact komen met Rotaryclubs om hen deze ondersteuning te bieden en samen een plan van aanpak te maken. Leden van de commissie zijn graag bereid de betreffende clubs te bezoeken voor een presentatie of een inspirerende activiteit.


De District Commissie Vocational Service heeft een nieuwe bezetting en bestaat uit:

CAROLA DE RUIJTER
RC Purmerend-Weidevenne

JUDITH HIN
RC Heiloo

PIET VAN MOURIK
RC Purmerend-Waterland

KO ARIëNS
RC Amsterdam-Nieuwendam

De commissie heeft nog plaats voor nieuwe leden. Bent u nieuwsgierig of enthousiast?
Laat het ons per email weten