Wandelen voor Water op Wereldwaterdag
22 maart 2020

wvw

Zonder schoon drinkwater geen leven!

Voor ons is schoon drinkwater een zekerheid, maar helaas niet voor een groot deel van de wereldbevolking. Door mee te doen aan de landelijke sponsorloop Wandelen voor Water, ervaren Nederlandse kinderen wat leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om aan water te komen. En ze kunnen hen direct helpen.

Naast het fondsenwervingsaspect heeft het project ook een educatieve kant. De kinderen krijgen door gastlessen kennis van de waterproblematiek in de wereld en in eigen land.

Tevens geeft Wandelen voor Water op een sympathieke, laagdrempelige wijze meer bekendheid aan Rotary. Het is al vele jaren een beproefde succesformule.

De opbrengst van de sponsorloop is voor een goed waterdoel van je eigen club of regio. Mocht jouw club nog geen waterproject hebben, dan kennen wij enkele interessante projecten om in deel te nemen.

Wandelen voor Water is een sponsorloop, voor de jeugd.

Waarbij basisschool kinderen (groepen 7/8) een route van 6 kilometer lopen met 6 liter water op hun rug .
Door de kinderen wordt, vooruitlopend op de wandeling, geld opgehaald bij ouders, buren en vrienden.

Het te kiezen waterproject kan een project van een NGO zijn, dan wel een eigen Rotaryproject." moet aangepast worden in: "Het te kiezen waterproject kan een eigen project van een Rotaryclub zijn, dan wel een project van Amref, Simavi of Zoa.

EEN ROTARYCLUB SPEELT HIERBIJ EEN ACTIEVE ROL, DOOR:

·

Het werven van scholen,

·

Het (mede) organiseren van de wandeling,

·

het geven van gastlessen over water en het project.

Hierbij kan en wil de District Commissie Water D1580 de Rotaryclubs met plezier ondersteunen en waar mogelijk de leerkrachten van de basisschool ontlasten.

Als je open staat om met je club Wandelen voor Water te organiseren, reageer dan gerust.

De planning van basisscholen voor projecten vindt ver van te voren plaats!


Email