Zingen voor het Emma

Te vroeg geboren kinderen hebben speciale zorg nodig. Op de afdeling Neonatologie van het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam Zuidoost krijgen deze kinderen de benodigde zorg. Met zogenaamde kangoeroe-stoelen kan het contact tussen het te vroeg geboren kind en de ouder worden geïntensiveerd.

Als onderdeel van haar 10-jarig bestaan organiseerde Rotaryclub Amsterdam-Arena uit Amsterdam Zuidoost op 11 december 2018 een benefiet-avond met koren van Surinaamse, Ghanese en Nederlandse origine. Met de opbrengsten uit kaartverkoop en een veiling konden twee kangoeroe-stoelen worden aangeschaft.

Afbeelding met persoon, grond, groep, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving