Normal is over

Tijdens de districtsconferentie in april 2019 werd o.a. aan de film "Normal is Over 1.1" van Renée Scheltema aandacht besteed en ook in het Inspiratie magazine van ons District stond een mooi artikel hierover.

Om de interesse te blijven prikkelen vertoont RC Amsterdam Nieuwendam in aanwezigheid van de Nederlandse filmmaker en onderzoeksjournalist Renée Scheltema deze internationaal bekroonde speelfildocumentaire in het filmhuis FC Hyena” op 19 september 2019 20:00.

"Deze aangrijpende, inspirerende, humoristische en scherpzinnige documentaire biedt concrete oplossingen voor wereldse problemen (klimaatverandering, groeiende kloof tussen arm en rijk, uitputting hulpbronnen, financiële crises, vluchtelingenstromen, etc). Scheltema, die zeven jaar werkte aan deze film, laat zien dat het bestrijden van symptomen geen oplossingen biedt, maar de oorzaak duiden wel. Van daaruit komen daadwerkelijke oplossingen. Met een diepzinnige en verrassende kijk op ons financieel-economische systeem."
Kaarten reserveren