COLLECTIEF BOEKHOUDEN

COLLECTIEF BOEKHOUDEN

Al eerder heeft ons District geïnventariseerd of de Rotaryclubs geïnteresseerd zijn in een centraal, collectief boekhoudpakket. En tijdens de najaarsassembly in Zaandam is meegedeeld, dat alle Rotaryclubs in ons District 1580 GEHEEL GRATIS de beschikking (kunnen) krijgen over zo’n pakket.

Binnen de licentie, die wij nu -gratis- aanbieden kan je als Rotaryclub de boekhouding voeren, “relaties” beheren en facturen versturen naar de leden (en anderen) en kun je de bankafschriften automatisch inlezen en afstemmen.
Ook de jaarlijkse rapportage aan de leden is een standaard onderdeel!

Last but not least: De overdracht naar een andere/nieuwe penningmeester is dan slechts een kwestie van het overdragen van gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord.

Een 30-tal Rotaryclubs maakt hier inmiddels in meer of mindere mate gebruik van.
Andere clubs, die niet aanwezig konden zijn tijdens de introductie-meeting of die zich -om welke reden dank ook- (nog) niet eerder aangemeld hadden, kunnen nu het registratieformulier invullen voor de volgende introductie-bijeenkomst op donderdag 25 januari 2018

aanmelden_button_04