© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

.

De Council on Legislation (COL),
wat is dat?

Jaren geleden vertelde een gewaardeerd Rotarylid mij dat hij lid was van de “COL” . Ik was  geen goede gesprekspartner, want had geen idee waar hij het over had. Thuisgekomen vond ik op de website van Rotary International: de Council on Legislation, afgekort COL, is een soort van wetgevende macht binnen Rotary op internationaal niveau. Hmm. Ik dacht dat ik lid was van een tamelijk plat georganiseerde democratische organisatie, maar er hing blijkbaar toch heel wat regelgeving boven? 

Inmiddels ben ik zelf ‘COL-member’ namens D 1580 en beleef ik mijn eerste avonturen. In het najaar van 2020 vond ik plotsklaps 31 (!) resoluties van ieder maximaal 1.5 pagina’s in mijn mailbox. afkomstig van districten wereldwijd waarover ik moest stemmen. Meteen kreeg ik bericht dat er in Nederland zeven ‘COL members’ zijn en dat er gezamenlijk over de resoluties van gedachten gewisseld ging worden. Ik las de 31 resoluties door en had een  boeiend inkijkje in wat er Rotary wereldwijd leeft, terwijl ik een excel-sheet inrichtte en mijn eerste visies noteerde.   

In de zoom meetings werden de 31 resoluties stuk voor stuk besproken door de 7 Nederlandse collega’s. Meestal hadden 4–5 leden wel eenzelfde visie. Dan werd aan degene met een afwijkende visie gevraagd deze toe te lichten, wat opleverde dat mensen zich toch nog weer gingen beraden.  Eenzelfde sessie had ik met Eduard Leutscher, mijn zgn. alternate. Uiteraard waren deze sessies niet bedoeld om het eens te worden met elkaar – er wordt gestemd zonder last of ruggenspraak. Maar wel heel bijzonder om met elkaar over Rotary International te praten en elkaars kennis, eigenwijsheid dan wel wijsheid te delen.

Mijn eigen stem?

Eenieders kijk op de Rotary-wereld wordt mede bepaald door wie men is. Mijn achtergrond is die van arbeiderskind, advocaat en rechter. Ik heb veel kansen gehad en bovendien woon ik in het verdomd rijke Westen. Sinds 2000 woon ik gemiddeld ook drie maanden per jaar in India en werk ik mee aan de ontwikkeling van een hooggekwalificeerde Campus voor kinderen met een beperking.  Een goed tegenwicht en medebepalend voor mijn visie bleek, vooral inzake het begrijpen van resoluties afkomstig uit armere landen, zie het voorbeeld in het kader.

Het eindresultaat van de resoluties

Het resultaat van de stemming werd onlangs gepubliceerd op de Rotary website, met de stemverhouding erachter. Van de 31 resoluties bleken er maar 12 te zijn aangenomen. Nadere bestudering leerde dat resoluties ook worden ingediend om een signaal af te geven en dat een vervolg verwacht mag worden. De hele lijst vinden jullie onder deze link

Een paar licht ik er graag uit :

 • 20R-14 Zwitserland
  Re-introductie Vocational committees districtsniveau  (252 voor / 202 tegen)
 • 20R-03 Frankrijk
  Re-introductie Professional development voor leden  (315 voor / 136 tegen)
 • 20R-13 Engeland
  Toegang websites en e-mail differently abled persons (330 voor / 120 tegen)
 • 20R-25 Zwitserland
  Prevention and elimination of Plastic waste. (255 voor / 200 tegen)

Wat opviel was de stemverhouding bij de Zwitserse resolutie over het voorkomen van plastic afval: aangenomen, maar met slechts 255 stemmen voor. Dat verraste me; ik had gedacht dat er toch wel zeker 400 voorstemmers zouden zijn, Zijn wij in Nederland wellicht  verder met het denken over de gevaren van plastic voor het milieu, onze gezondheid? Of denken ze in veel landen dat dit een te groot probleem is om aan te pakken? Gelukkig heeft de Rotary Foundation onlangs milieu toegevoegd als een area of focus.

De resolutie van de Engelsen heeft heel directe gevolgen: met een ruime meerderheid is de resolutie inzake toegang tot websites en mails van Rotary voor mensen met een beperking aangenomen. Werk aan de winkel dus voor Rotary webmasters in Nederland:

De afwijzingen zijn ook interessant want ook hier geeft de stemverhouding weer hoe over een aantal onderwerpen Rotary-breed gedacht wordt.  Wat het bijvoorbeeld niet haalde: een Canadese resolutie om het Verdrag Prohibition Nucleair Weapons te steunen– te politiek vermoedelijk.  Resoluties van Zweden en Tailand om de 4-way test aan te passen ook niet; men denkt wellicht als je daaraan begint is het einde zoek -  maar ik weet dat een volgende al in de maak is.

Hoe nu verder:
Gaat 1580 werken aan een resolutie?

Eind 2020 hebben de clubs een brief ontvangen met de vraag of er onderwerpen leefden die men aan de orde wilde stellen.

Op dit moment loopt District 1600 voorop met een concept resolutie om na polio te kiezen voor een nieuw internationaal thema: ‘Clean and safe water for everyone’.

Er is nog even de tijd: de resoluties moeten vóór 30.06.21 ingediend te worden, maar er is wel een voortraject van goedkeuring door het eigen district. Heb je een voorstel, dan wordt het nu wel tijd. Bel of mail  dan  en dan kijken we hoe het uitgewerkt kan worden

Zomaar wat ideeën uit de losse pols:

 • We zijn in Nederland ver met het denken over afval en plastic, zie de succesvolle End Plastic Soup acties. Misschien een concreet vervolg op de resolutie van de Zwitsers?
 • Het bevorderen van het werven van meer vrouwen, mensen van kleur, gender binnen Rotary alsmede meer vrouwen in de Board of Directors van Rotary International
 • Het vereenvoudigen van de website van Rotary International
 • Een verdeelsleutel voor het geld dat uitgegeven wordt aan de goede doelen, aan lunches/diners/uitstapjes en aan bijscholing
 • Het blijven verstrekken van de (manual of Procedures) MoP in print
 • Het invoeren van een tweejarig gouverneurschap en voorzitterschap
 • Het goedkoper maken van Conventies en andere internationale bijeenkomsten

Op naar Chicago

Was deze eerste ronde van 31 resoluties simpelweg vanachter mijn bureau, voor de volgende ronde moet ik naar Chicago. Daar vindt dan de ‘Legislation’ vergadering plaats met de afgevaardigden van alle districten (530).

Maar de kans lijkt me groot dat 't toch een online meeting wordt….. Wordt vervolgd!

Anne Legeland
Rotary PDG 2015 – 2016 D 1580
legeland@legeland.nl