BOEKHOUDEN VOOR ROTARYCLUBS

COLLECTIEF BOEKHOUDEN

Al eerder heeft ons District geïnventariseerd of de Rotaryclubs geïnteresseerd zijn in een centraal, collectief boekhoudpakket. En tijdens de najaarsassembly in Zaandam is meegedeeld, dat alle Rotaryclubs in ons District geheel gratis de beschikking (kunnen) krijgen over zo’n pakket.

Binnen de licentie, die wij nu -gratis- aanbieden kan je als Rotaryclub de boekhouding voeren, “relaties” beheren en facturen versturen naar de leden (en anderen) en kun je de bankafschriften automatisch inlezen en afstemmen.
Ook de jaarlijkse rapportage aan de leden is een standaard onderdeel!

Last but not least: De overdracht naar een andere/nieuwe penningmeester is dan slechts een kwestie van het overdragen van gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord.

Rotaryclubs, die zich registreren -en aanwezig zijn- bij de kick-off meeting op zaterdag 18 november 2017 krijgen dan toegang tot de eigen clubadministratie.Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk uw aanmelding voor deze unieke introductie-bijeenkomst.

aanmelden_button_04