District Grant Competitie

dgc

Na uitvoerig overleg met de Rotary Foundation in Evanston heeft de District Rotary Foundation Commissie (DRFC) de regels voor projectsteun uit de District Grant aanmerkelijk versoepeld. De verdeling van het geld is daarmee doorzichtiger gemaakt. 

Ieder jaar heeft de commissie ca. € 20.000 beschikbaar om daarmee een aantal projecten van clubs in ons district te steunen. De commissie verzamelt projecten en bespreekt ze met Evanston. De totale som van de aanvragen is elk jaar hoger dan het beschikbare bedrag. De commissie maakte tot dit jaar de toedeling. 

Afbeelding met object

Automatisch gegenereerde beschrijving
Dit jaar kregen de aanvragers de kans om in een korte presentatie tijdens het Rotary Festival op zaterdag 28 september 2019 hun project voor het hele district toe te lichten. De tijdwaarnemer, de inhoudsdeskundige en de ceremoniemeester zorgden voor een vlot verloop. 

De Rotarians in de zaal mochten daarna met hun smartphone hun stem geven aan drie projecten.

Afbeelding met persoon, binnen, man

Automatisch gegenereerde beschrijving

Een duidelijke presentatie van een concreet project werd uiteraard onthouden. Na alle presentaties werden de titels van alle projecten geprojecteerd. Daarna volgde de stemming door de 132 aanwezigen. De voortgang was duidelijk zichtbaar op het scherm.


Het aantal stemmen werd vertaald in procenten van het beschikbare geld. Alle aanvragers kregen tenminste € 500, maar niet meer dan de club zelf in het project steekt, met als maximum een bedrag van € 4000. Met deze randvoorwaarden werd het geld verdeeld. Aan het einde van de bijeenkomst werden de beschikbare bedragen getoond. 

De clubs hebben inmiddels het geld ontvangen. Ze hoeven dus niet eerst het toegekende bedrag voor te schieten. De commissie ontving waarderende reacties over deze opzet, die op een speelse manier het werk van 11 clubs in ons district ten tonele bracht. 


Minstens zo belangrijk bij deze opzet is de inspiratie die clubs elkaar geven bij de keuze van een project, waarbij ze een District Grant kunnen aanvragen!