Rotary Festival

Afbeelding met kleding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Het Rotary Festival 2019 is een samenvoeging van de inspiratiedag, nieuwe ledendag en de najaars-assembly.

Tijdens deze middag in het St. Michael College in Zaandam praten we je bij over de stand van zaken in ons district en over de nieuwe ontwikkelingen in Rotary.

Het thema is Rotary People of Action
Wat betekent Rotary voor jou en wat beteken jij voor Rotary?

Ook in de workshops van de verschillende districtscommissies komt dit thema terug.

Nieuw dit jaar is de District Grant competitie.

Programma:

·

12.00 Inloop met lunch

·

12.45 Start programma (plenair, DG competitie en workshops)

·

16.30 Afronding programma

·

Borrel tot 17.15 uur


Deelname is gratis.

Graag tot ziens op 28 september!

Afbeelding met illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

Rutger C. Mazel, districtsgouverneur 2019-2020
Mede namens Jelle Houtsma, DGE

 

C:\Users\r\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1348C004.tmp