2005-2006 Jaap de Zeeuw

Augustus 2005

Contact:

DG Jaap de Zeeuw

Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email

Augustus 2005


de gouverneur op vakantie in
zijn opvouwbaar buitenverblijf

Deze maand aandacht voor de leden zelf:

Vanuit ons hoofdkantoor te Evanston is namens onze president Carl-Wilhelm Stenhammer het verzoek:

minstens 1 nieuw netto lid per club het komend jaar.

Dat moet te doen zijn.

Maar ook heel belangrijk is de aandacht voor de leden zelf en vooral voor de nieuwe leden. ‘’Weest betrokken bij elkaar, deel lief en leed en weest mekander tot steun.’’ Een goede basis om daarna tot actie te komen. Op 26 september komt er weer een nieuwe leden avond voor de regio’s 4,5 en 6. Nader bericht volgt.

De directe verzending van deze maandbrief heeft geleerd dat ca. 300 leden geen of een onjuist e-mail adres hebben. De secretarissen zullen worden geïnformeerd met het verzoek de achterstalligen daarop attenderen.
Verzoek tot actie!!

Het internationale karakter van Rotary is voor veel clubs onderbelicht en er wordt te weinig gebruik van gemaakt.
Clubs doen zichzelf daar tekort mee.
Er is een aanzoek binnen van een club uit Engeland die toenadering en twinning zoekt.Een prachtkans voor de non-twinning-clubs.

Onze districts-commissie Rotary Foundation heeft een vacature. Voor iemand die ver over de clubgrenzen wil kijken en handelen een mooie kans.

Verdere informatie volgt in de maandbrief van september !

Onze regelgeving vanuit Evanston wordt wereldwijd bepaald in een gezamenlijke vergadering van vertegenwoordigers van alle districten, de COL,  in Chicago in 2007. Dit is de gelegenheid om de regels bij te stellen, maar gezien het wereldwijde karakter en ervaring uit het verleden zal dat niet een wereldwijde hemelbestorming blijken.

Vakantie groet van uw gouverneur

Jaap de Zeeuw

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden. |
© District 1580 – RI |