2005-2006 Jaap de Zeeuw

Februari 2006

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


Februari 2006


De gouverneur ruikt
het voorjaar

Maandthema

De maand februari is de maand van de ‘world understanding’. Het gaat hierbij om de contacten wereldwijd voor een beter begrip van elkaar.
Met de GSE, de projecten, de jeugduitwisselingen, de clubbezoeken in den verre, etc. Ook in ons land speelt het beter begrip voor elkaar. Onze multiculturele samenleving vraagt om het beter begrijpen van elkaar, van onze diverse culturen. Dit is hard nodig. Rotary wil daaraan bijdragen.

Ook met onze districtsconferentie kunnen we hier een bijdrage aan leveren. 

DISCON 20 mei 2006
in Beverwijk op de Jules Verne
Rotary multicultureel ondernemend

In het verleden is Nederland meestal in staat geweest buitenlanders op te nemen in onze samenleving. We zijn daardoor financieel, maar vooral ook cultureel verrijkt. In deze tijd ligt dat anders, het integratie proces gaat niet meer zo snel en gaat gepaard met de nodige spanningen. Hoewel, ook vroeger heeft de integratie de nodige spanning en inspanning gevergd, maar dat zijn we weer vergeten.

In Nederland zijn globaal 1 miljoen immigranten, Nederlanders uit het buitenland, ook wel allochtonen genoemd. Het zijn Surinamers, Turken, Chinezen, Marokkanen, Iraniërs.1 miljoen immigranten, die gaan niet meer weg, die leven hier over 50 jaar nog. Verhoudingsgewijs kansarm, laag betaald, slecht geschoold. In aantallen een enorm potentieel aan klanten en aan medewerkers. Maar ook kennis van andere culturen, andere markten. Hier gaat de districtsconferentie dus over: over het bij elkaar brengen van deze twee werelden. Op de Rotary wijze, niet alleen kletsen maar ook doen.  

“Welke kansen biedt de aanwezigheid van Nederlanders uit het buitenland (immigranten), hoe kunnen we deze kansen beter benutten en welke rol kan Rotary daarin spelen?”

Het programma begint vanaf 8.30 uur met ontvangst en eindigt om ca 15.15 uur
Volgende keer zullen de sprekers geïntroduceerd worden en het programma worden bekend gemaakt
Echter de commissie heeft gelekt: geheimen van de commissie liggen op straat en zijn voor de liefhebbers te bezien.

Op 3 april wordt het PETS ( President Elect Training Seminar ) gehouden. Voor elke nieuwe voorzitter een must om zich voor te bereiden op hoe hij/zij het jaar gaat aanpakken. Daarnaast worden de overige bestuursleden en leden hierbij uitgenodigd ter verdere verdieping in de Rotary doelstellingen, waaronder fellowship.
Voorafgaand aan de PETS  wordt de Districts-Assembly gehouden, de huishoudelijke vergadering van ons District.

·

Klik hier voor meer info,

·

de agenda en

·

het inschrijfformulier

Vacatures:

Aan de vacature MDJC wordt door het MCJC bestuur nog steeds gewerkt.

Let op, misschien volgende keer?

Weekberichten
Clubs worden verzocht het weekbericht te sturen aan weekbericht@rotary-d1580.nl en via dit adres zal het verder verspreid worden naar de gouverneur, ink. gouverneur, districts-secretaris en de districts-redacteur

 

uw gouverneur
Jaap de Zeeuw